Pragmatika umeleckého diskurzu a rečové žánre

Title: Pragmatika umeleckého diskurzu a rečové žánre
Variant title:
  • The pragmatics of artistic discourse and speech genres
Source document: Opera Slavica. 2014, vol. 24, iss. 4, pp. 3-15
Extent
3-15
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V článku sa prezentuje problematika závislosti komunikácie na myšlienkovo-rečovej stratégii toho typu diskurzu, v rámci ktorého sa príslušná komunikácia uskutočňuje. Definujú sa vektory prieniku vzájomného vzťahu rečových žánrov, funkčných štýlov a umeleckého diskurzu. Odlišnosti medzi samotnými rečovými žánrami sú determinované ich príslušnosťou k inakcionálnemu alebo interakcionálnemu typu umeleckého diskurzu.
The paper deals with the problem of communication depended on the speech and cognitive strategy of the type of discourse, in the framework of which the relevant communication is done. The vectors of the mutual interaction of speech genres, functional styles and artistic discourse are defined. The difference between the speech genres themselves are determined by its relevance to the inactional or interactional type of artistic discourse.
References
[1] ALEFIRENKO, N. F.: Frazeologija i jazykovaja igra. In. Slavica Nitriensia, 3, 2014, 1, 5–19.

[2] ALEFIRENKO, N. F. – GOLOVANEVA, M. A. – OZEROVA, Je. G. – ČUMAK -ŽUNʼ, I. I.: Tekst i diskurs: uč. posobije. Moskva, Flinta, Nauka, 2012.

[3] ALTHUSSER, L.: "Contradiction and Overdetermination: Notes for an Investigation". In: For Marx, trans B. Brewster. London, New York, Verso, 2005/1965.

[4] BACHTIN, M. M.: Sobr. soč.: V 5t. T. 5. Moskva 1996.

[5] BACEVYČ, F. S.: Lìnhvìstyčna henolohìja: problemy ì perspektyvy: monohrafìja. L’vìv, Paìs, 2005.

[6] DEJK, T. A. Van.: Jazyk. Poznanije. Kommunikacija. Per. s angl. Sost. V. V. Petrova; Pod red. V. I. Gerasimova; Vstup. st. Ju. N. Karaulova i V. V. Petrova. Moskva, Progress, 1989.

[7] FREJDENBERG, O. M.: Sistema literaturnogo sjužeta. Montaž. Literatura. Iskusstvo. Teatr. Kino. Moskva, 1988, 216–236.

[8] FUKO, M.: Slova i vešči. Archeologija gumanitarnych nauk. Per. s fr. V. P. Vizgina i N. S. Avtonomovoj. SPb., A-cad, 1994.

[9] GALLO, J.: Text ako diskurzívno-pragmatická kategória. Habilitačná práca. Nitra 2013.

[10] GASPAROV, M. L.: Poètika. In: Literaturnyj ènciklopedičeskij slovarʼ. Moskva, Sovetskaja ènciklopedija. 1987, 295–296.

[11] GIPPIUS, Z.: Literaturnyj dnevnik 1899–1907 gg. Moskva 1907.

[12] GOFMAN, È.: Predstavlenije sebja drugim v povsednevnoj žizni. 1959.

[13] GUMPERZ, J.: Discourse strategies. Cambridge, Cambridge University Press, 1982.

[14] CHAZAGEROV, G. G.: Sistema ubeždajuščej reči kak gomeostaz: oratorika, gomiletika, didaktika, simvolika. In: Sociologičeskij žurnal. 2001. No 3, 5–28.

[15] JAKOBSON, R. O.: Raboty po poètike: Perevody. Sost. obšč. red. M. L. Gasparov. Moskva, Progress, 1987.

[16] KOŽINA, M. N.: Rečevedčeskij aspekt teorii jazyka. In: Stylistyka. VII. Opole, 1998.

[17] KRISTEVA, Ju.: Izbrannyje trudy: Razrušenije poètiki. Moskva, Rossijskaja političeskaja ènciklopedija, 2004.

[18] OZEROVA, Je. G.: Kulʼturologičeskije dominanty poètičeskoj prozy. In: Vestnik Charʼkovskogo nacionalʼnogo universiteta im. V. N. Karazina. – Vyp. No 55. Charʼkov 2009, 84–92.

[19] OSTIN, Dž. L.: Slovo kak dejstvije. In: Novoje v zarubežnoj lingvistike. Vyp. XVII. Moskva 1986.

[20] PULʼČINELLY, O. È.: K voprosu o metode i ob”jekte analiza diskursa. In: Kvadratura smysla. Perevody s fr. i port. Moskva, Progress, 1999.

[21] RAJNEESH, B. S.: Meditation: The Art of Ecstasy. New York, Harper and Row, 1976.

[22] ROBEN, R.: Analiz diskursa na styke lingvistiki i gumanitarnych nauk: večnoje nedorazumenije. In: Kvadratura smysla. Perevody s fr. i port. Moskva, Progress, 1999.

[23] SERIO,P.: Kak čitajut teksty vo Francii. In: Kvadratura smysla. Perevody s fr. i port. Moskva, Progress, 1999.

[24] SOKOLOVA, Ja. – KORINA, N.: Čelovek – Jazyk – Diskurs. Očerki ob orientacii v prostranstve jazyka i reči. Saarbrücken, Palmarium Academic Publishing, 2013.

[25] SOKOLOVÁ, J.: Tri aspekty verbálneho textu. Nitra, UKF, 2012.

[26] SOKOLOVÁ, J. − GALLO, J.: Odborná recenzia ako žáner a komunikát. In: Slavica Nitriensia, 2, 2013, 1, 58−77.

[27] TOMAŠEVSKIJ, B. V.: Teorija literatury. Poètika. Moskva, Aspekt-Press, 1996.

[28] VITGENŠTEJN, L.: Logiko-filosofskij traktat. In: Filosofskije raboty. V 2č. Č. 1. Moskva 1994.

[29] ACHMATOVA, A.: Zaklinanije 1936. In: Sočinenija v dvuch tomach. Moskva, Citadelʼ, 1996.

[30] ACHMATOVA, A.: Èpigramma 1958. In: Strofy veka. Antologija russkoj poèzii. Sost. E. Jevtušenko. Minsk, Moskva, Polifakt, 1995.