Marian Szyjkowski

Title: Marian Szyjkowski
Source document: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Komparatistika, genologie, translatologie : Krystyna Kardyni-Pelikánová [jubilejní sborník]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, pp. 237-254
Extent
237-254
Type
Article
Language
Polish
Rights access
open access
License: Not specified license