Vojtěch Měrka ako Vojtech Mierka : niektoré aspekty prekladateľskej a popularizátorskej činnosti V. Mierku v oblasti slovensko-chorvátských vzťahov medzivojnového obdobia

Title: Vojtěch Měrka ako Vojtech Mierka : niektoré aspekty prekladateľskej a popularizátorskej činnosti V. Mierku v oblasti slovensko-chorvátských vzťahov medzivojnového obdobia
Author: Jankovič, Ján
Source document: Jankovič, Ján. Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. Dorovský, Ivan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, pp. 63-69
Extent
63-69
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license