ProInflow

Title: ProInflow
ISSN
1804-2406
Variant title
ProInflow : časopis pro informační vědy
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2009-present
Description
ProInflow je odborný recenzovaný elektronický časopis, který se zaměřuje na oblast informačních věd. ProInflow se zaměřuje na publikování odborných textů z oblasti informační vědy a vychází z jejího interdisciplinárního pojetí. Témata pokrývají různé oblasti informační vědy i s přesahy z oborů jako jsou knihovnictví, informační systémy, informační technologie, kognitivní vědy, psychologie, kybernetika, etika, filozofie a další. ProInflow slouží jako nástroj vědecké komunikace nejen pro odborníky z České a Slovenské republiky, usiluje také o širší mezinárodní spolupráci.
ProInflow is a peer-reviewed electronic journal concentrating on the field of information science. The main focus is on publishing of scientific papers on information science conceived as an interdisciplinary field. The topics cover various areas of information science, intersecting with fields such as library science, information systems, information technology, cognitive science, psychology, cybernetics, ethics, philosophy and other areas. ProInflow serves as a means of scholarly communication not only for specialists from the Czech and the Slovak Republic, but it also aims to promote wider international collaboration.
Volumes, Issues
2023 (Volume 15)
1 2
2022 (Volume 14)
1-2
2021 (Volume 13)
1 2
2020 (Volume 12)
1 2
2019 (Volume 11)
1 2
2018 (Volume 10)
1 2
2017 (Volume 9)
1 2
2016 (Volume 8)
1 2
2015 (Volume 7)
1 2
2014 (Volume 6)
1 2
2013 (Volume 5)
1 2 Speciální číslo  [Special issue 2013]
2012 (Volume 4)
1 2
2011 (Volume 3)
1 2 ProInflow speciál  [Special issue 2011]
2010 (Volume 2)
1 2
2009 (Volume 1)
1