1

Title: ProInflow
Year: 2011
Volume: 3
Issue: 1
Issue title
Metodologické otázky v informačních studiích a knihovnictví a aktuální výzkumy v oboru
Methodological issues in library and information studies and current research in the field
Publication year
2011
ISSN
1804-2406
Note
  • Editorka čísla: Ladislava Zbiejczuk Suchá
Editorial
Title Document
Editorial | 2–3
Zbiejczuk Suchá, Ladislava
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Metodologické problémy výskumov v informačnej vede | 4–18
Steinerová, Jela
PDF
Rekonstruktivní hermeneutika jako obecná metododologie informační vědy | 19–50
Stodola, Jiří
PDF
Evaluační přístupy k informačnímu managementu ve státní správě | 50a–66
Šidlichovská, Zuzana
PDF
Výzkum spokojenosti uživatelů Moravské zemské knihovny | 67–76
Prázová, Irena
PDF
Informačná gramotnosť jako kľúčová kompetencia vzdelávania na slovenských vysokých školách | 77–89
Džuganová, Daniela
PDF
Překlad zahraničního článku – Translations
Title Document
Úvod do metateorií, teorií a modelů | 90–114
Bates, Marcia J.
PDF
Recenze knihy – Book review
Title Document
Informační zdroje v odborné literatuře | 115–116
Papík, Richard
PDF
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
Title Document
Výzkumný online nástroj Likeex v praxi | 117–122
Prázová, Irena; Sošková, Michala
PDF
The cognitive paradigm in information science with a view to sensorially impaired persons | 123–134
Stodola, Jiří
PDF
Open Access v České republice: doposud neprobádané pole? | 135–143
Zbiejczuk Suchá, Ladislava
PDF
Výsledky dotazníkového prieskumu informačného správania informatikov : využívanie informačných zdrojov | 144–163
Prágerová, Linda
PDF