Pád NDH a nástup komunistické strany v Jugoslávii

Title: Pád NDH a nástup komunistické strany v Jugoslávii
Variant title:
  • The fall of the Independent State of Croatia and the rise of communism in Yugoslavia
Author: Skýpala, Jan
Source document: Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. [4]-8
Extent
[4]-8
  • ISSN
    1804-2449
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This text covers the final months of the Independent State of Croatia, this state's fall, and the subsequent victory of communism in the Yugoslavian region. It aims to show what the eve of the triumph of communism looked like, as well as the imaginary obstacles standing in its way. Foremost among these obstacles were negotiations by the anticommunists in several Yugoslavian countries about a united front against Tito and his ideology. These last attempts to reverse the establishment of a new order, which was supported by conferences of the Great Powers and the sheer power of Tito's forces, managed for a short time to bring an imaginary unity to such enemies as the Croatian Ustashas and the Serbian Chetniks. However all efforts to reverse the irreversible were futile, and Tito, who had international support, could eliminate his enemies, both real and merely imagined, and establish a new path for Yugoslavia: the path of communism.
Tento text pojednává o posledních měsících existence Nezávislého státu Chorvatsko, jeho pádu a následném nástupu komunismu v jugoslávském prostoru. Cílem textu je poukázat na to, jak vypadal předvečer triumfu komunismu, a také na pomyslné překážky, jež se jej pokoušely zvrátit. Jednalo se zejména o vyjednávání antikomunistů několika jugoslávských zemí o společném postupu proti Titovi a jeho ideologii. Tyto poslední pokusy zvrátit nastolení nového řádu podloženého konferencemi velmocí a silou Titových ozbrojených sil dokázaly na krátkou chvíli pomyslně spojit i největší nepřátele, jako byli chorvatští ustašovci a srbští četnici. Veškeré snahy zvrátit nezvratné však byly marné, a tak mohl Tito, těšící se mezinárodní podpoře, razantně eliminovat své skutečné i domnělé nepřátele a nastolit Jugoslávii novou cestu, cestu komunismu.