Chorvatsko na počátku cesty ke svobodným volbám

Title: Chorvatsko na počátku cesty ke svobodným volbám
Variant title:
  • Croatia at the start of its journey to free elections
Source document: Porta Balkanica. 2015, vol. 7, iss. 2, pp. [35]-50
Extent
[35]-50
  • ISSN
    1804-2449
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This study analyzes the political turnaround of the Croatian Communist leadership, which in December 1989 decided to organize free, pluralistic elections that guided Croatia towards a pluralistic political system. It analyzes in detail the course of the 11th Congress of the Communist party of Croatia, which led to this fundamental change and promoted further developments. The attention is also paid to the domestic political developments in Croatia during the month that followed, when difficulties and concerns — both inside and outside the ruling circles — appeared in connection with the sudden democratization.
Předkládaná studie analyzuje politický obrat chorvatského komunistického vedení, které v prosinci 1989 rozhodlo o uspořádání svobodných vícestranických voleb a tím o dalším směřování Chorvatska směrem k pluralitnímu politickému systému. Podrobně je rozebírán průběh XI. sjezdu Svazu komunistů Chorvatska, v jehož průběhu byla tato zásadní změna současného kurzu prosazena a dále rozvedena. Ústřední pozornost je pak věnována vnitropolitickému vývoji Chorvatska během následujícího měsíce, kdy se mimo jiné projevily i těžkosti a obavy spojené s náhlou demokratizací, a to nejen ze strany vládnoucích kruhů.
References
[1] Antić, Lj. (2010) Porođajne muke hrvatskog višestranačja. Vijenac, č. 416–417 [cit. 15. 10. 2015]. Dostupný z http://www.matica.hr/vijenac.

[2] Goati, V. (1989a) Politička anatomija jugoslovenskog društva. Zagreb: Naprijed.

[3] Goati, V. (ed.) (1989b) Smisao jugoslovenskog pluralističkog šoka. Beograd: Književne novine.

[4] Hudelist, D. (1999) Banket u Hrvatskoj. Prilozi povijesti hrvatskog višestranačja 1989–1990. Zagreb: Globus.

[5] Jović, D. (2003) Jugoslavija – država koja je odumrla: uspon, kriza i pad Kardeljeve Jugoslavije (1974–1990). Zagreb: Prometej.

[6] Manolić, J. (2015) Politika i domovina. Moja borba za slobodnu i socijalnu Hrvatsku. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.

[7] Repe, B. (2002) Jutri je nov dan: Slovenci in razpad Jugoslavije. Ljubljana: Modrijan.

[8] Španović, S. (1989) Kvadratura jugoslavenskog kruga. Zagreb: Centar za informacije i publicitet.

[9] Tomas, R. (2002) Srbija pod Miloševićem: politika devedesetih. Beograd: B92.

[10] Tuđman, F. (2011) Osobní dnevnik 1973–1989. Knjiga III, 1984–1989. Zagreb: Večernji list.

[11] Vuković, M. (2003) Slučaj Đodan. Sudski progoni hrvatstva: dokumenti. Zagreb: Matica Hrvatska.

[12] VYKOUKAL, J., LITERA, B., TEJCHMAN, M. (2000) Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. Praha: Libri.