Provoking museology: the geminal thinking of Zbyněk Z. Stránský

Title: Provoking museology: the geminal thinking of Zbyněk Z. Stránský
Variant title:
  • Formování muzeologie jako vědy a myšlenkový odkaz Zbyňka Z. Stránského
Source document: Museologica Brunensia. 2016, vol. 5, iss. 2, pp. 5-17
Extent
5-17
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The paper intends to make a conceptual revision of the work produced by the Czech museologist Zbyněk Zbyslav Stránský (1926–2016), referring to the period between 1965 to 1995, when he was responsible for the attempt to conceive a theory for museology. With his metatheory, this thinker aimed to defend and sustain this discipline's scientific status. In his works, by refuting the museum as the study subject for this supposed "science", Stránský would discuss which should be its fundamental subjects of interest in its place, creating specific concepts for museology. With the terms musealia, museality and musealization he shifts the discipline’s focus from the museum, as an instrument for a certain end, to the processes of attributing value to things. His theory generates, thus, the necessary foundation for the museological field, integrating theory and practice, and initiating a social and scientific reflection for museology. Therefore, the paper historicizes the process of configuration of disciplinary museology in Eastern Europe in order to understand what was in the base of the geminal thinking structuring this branch of knowledge and, at the same time, appointing new pathways for its future.
Cílem tohoto příspěvku je konceptuální přehled aktivit českého muzeologa Zbyňka Zbyslava Stránského (1926–2016), které se vztahují k období mezi lety 1965 až 1995, kdy se pokoušel vytvořit teorii muzeologie. Prostřednictvím této metateorie se Z. Z. Stránský snažil obhájit a posílit pozici muzeologie jako vědního oboru. Ve svých pracích Stránský vysvětloval, že předmětem studia této formující se vědy není muzeum samotné, ale že jsou jím jiné základní oblasti zájmu, čímž vytvářel specifické koncepce muzeologie. Prostřednictvím pojmů muzeálie muzealita a muzealizace přesouvá ohnisko vědeckého zájmu muzeologie z muzea jako nástroje pro určitý účel k procesům přisuzování hodnoty předmětům. Jeho teorie tak vytváří potřebný základ pro obor muzeologie, který v sobě spojuje teoretické i praktické aspekty a vyvolává společenskou i vědeckou reflexi. Příspěvek proto pojednává o historii procesu etablování muzeologie jako vědy ve východní Evropě, který umožňuje lépe pochopit dvě základní roviny myšlení, jež pomáhaly formovat tento obor, a zároveň vytyčuje i nové cíle do budoucna.
Note
In memoriam Zbyněk Zbyslav Stránský.
References
[1] AQUILINA, Janick Daniel. The Babelian Tale of Museology and Museography: a history in words. Museology: International Scientific Eletronic Journal, 2011, no. 6, pp. 1–20.

[2] BAZIN, Jean. Des clous dans la Joconde. In BAZIN, Jean. Des clous dans la Joconde. L'anthropologie autrement. Toulouse: Anacharsis, 2008, pp. 521–545.

[3] BRULON, Bruno. Os objetos de museu, entre a classificação e o devir. Informação & Sociedade: Estudos, jan./abr. 2015, vol. 25, no. 1, pp. 25–37.

[4] CERÁVOLO, Suely Moraes. Da palavra ao termo – um caminho para compreender a museologia. São Paulo: Universidade de São Paulo, Escola de Comunicação e Artes, 2004. PhD Thesis.

[5] DESVALLÉES, André. Cent quarante termes muséologiques ou petit glossaire de l'exposition. In DE BARY, Marie-Odile and Jean-Michel TOBELEM (eds.). Manuel de muséographie. Petit guide à l'usage des responsables des musées. Biarritz: Séguier, 1998, pp. 205–251.

[6] DESVALLÉES, André and François MAIRESSE. Dictionnaire encyclopédique de muséologie. Paris: Armand Colin, 2011. 722 p.

[7] DOLÁK, Jan. Museologist Zbyněk Zbyslav Stránský – Basic Concepts. In BRULON SOARES, Bruno, Anaildo Bernando BARAÇAL and Luciana Menezes DE CARVALHO. Stránský: a bridge Brno-Brazil/Stránský: uma ponte Brno-Brasil. Papers from the III Debates Cycle in Museology, Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, International Committee for Museology –ICOFOM, unprinted.

[8] GLUZIŃSKI, Wojciech. Basic paper. Methodology of museology and professional training. ICOFOM Study Series – ISS, 1983, no. 1, pp. 24–35.

[9] ICOFOM – International Committee for Museology. Museological News. Semi-Annual Bulletin of the International Committee of ICOM for Museology, 1992, June, no. 15.

[10] JELÍNEK, Jan. Letter from the Chairman. Museological News. Semi-Annual Bulletin of the International Committee of ICOM for Museology, 1981, may, no. 1.

[11] LATOUR, Bruno. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. New York: Oxford University Press, 2005. 328 p.

[12] MENSCH, Peter van. Towards a Methodology of Museology. PhD Thesis [online]. Zágreb: University of Zágreb, 1992 [cit. 2007-07-27]. Available from www: http://www.muuseum.ee/en/erialane_areng/museoloogiaalane_ki/p_van_mensch_towar/mensch04.

[13] NASH, Suzanne. Interview for the special Project The History of Museology, International Committee for Museology – ICOFOM, 2 December, 2015.

[14] OVERING, Joanna. Preface & Introduction. In OVERING, Joanna (ed.). Reason and Morality. London: Tavistock (A.S.A. Monographs 24), 1985, pp. 1–28.

[15] RIVIÈRE, Georges-Henri. Stage régional d'études de l'Unesco sur le rôle éducatif des musées (Rio de Janeiro, 7–30 septembre 1958). Paris: UNESCO, 1960. 63 p.

[16] RUTAR, Václav. Geneze pojmů muzeálie, muzealita a muzealizace na stránkách Muzeologických sešitů v letech 1969–1986. Museologica Brunensia, 2012, vol. 1, no. 1, pp. 6–13.

[17] SCHEINER, Tereza C. Musée et Muséologie – Définitions en cours. In MAIRESSE, François and André DESVALLEES (eds.). Vers un redéfinition du musée. Paris: L'Harmattan, 2007, pp. 147–165.

[18] SCHEINER, Tereza C. Termos e conceitos da museologia: contribuições para o desenvolvimento da Museologia como campo disciplinar. Mast Colloquia, 2008, vol. 10, pp. 202–233. Documentação em Museus, Museu de Astronomia e Ciências Afins – Mast, Rio de Janeiro.

[19] SCHREINER, Klaus. Forschungsgegenstand der Museologie und Disziplingenese. Neue Museumskunde, 1987, vol. 23, no. 1, pp. 4–8.

[20] SOFKA, Vinoš. A message from Dr. Sofka. Museological News, Semi-Annual Bulletin of the International Committee of ICOM for Museology, 1981, may, no. 1.

[21] SOFKA, Vinoš (ed.). MUWOP: Museological Working Papers/DOTRAM: Documents de Travail en Muséologie. Museology – Science or just practical museum work?, 1980, vol. 1. 67 p.

[22] SOFKA, Vinoš (ed.). MUWOP: Museological Working Papers/DOTRAM: Documents de Travail en Muséologie. Interdisciplinarity in Museology, 1981, vol. 2. 98 p.

[23] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Brno: Education in Museology. Museological Papers V, Supplementum 2, 1974, pp. 7–12.

[24] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Introduction à l'étude de la muséologie. Destinée aux étudiants de l'École Internationale d'Été de Muséologie – EIEM. Brno: Université Masaryk, 1995. 116 p.

[25] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Museology and Museums. ICOFOM Study Series – ISS, 1987, no. 12, pp. 287–292.

[26] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Museology as a Science (a Thesis). Museologia, 1980, vol. XI, no. 15, pp. 33–39.

[27] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Múzejnictvo v relácii teórie a praxe. Múzeum, 1970, roč. XV, no. 3, pp. 173–183.

[28] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Předmět muzeologie. In STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. (ed.). Sborník materiálu prvého muzeologického symposia. Brno: Moravian Museum, 1965, pp. 30–33.

[29] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. The first museology graduates in Brno. ICOM News/Nouvelles de l'ICOM, 1969, June, vol. 22, no. 2, pp. 61–62.

[30] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. [Without title]. In SOFKA, Vinoš (ed.). MUWOP: Museological Working Papers/DOTRAM: Documents de Travail en Muséologie. Museology – Science or just practical museum work?, 1980, vol. 1, pp. 42–44.

[31] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Working Group on terminology. Museological News, Semi-Annual Bulletin of the International Committee of ICOM for Museology, 1985, September, no. 8, pp. 29–31.

[32] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Working Group on the Treatise on Museology – aims and orientation. Museological News, Semi-Annual Bulletin of the International Committee of ICOM for Museology, 1985, September, no. 8, pp. 25–28.

[33] TEATHER, Lynne. Some brief notes on the methodological problems of museological research. ICOFOM Study Series – ISS. Methodology of museology and professional training, 1983, no. 5, pp. 1–9.