Podněty teritoriálních studií

Title: Podněty teritoriálních studií
Source document: Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 119-124
Extent
119-124
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Pospíšil, Ivo. Literární věda a teritoriální studia. Vydanie prvé. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2014. 239 stran. Europica varietas; 14. ISBN 978-80-558-0558-0.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.