[Kováč, Milan; Hlúšek, Radoslav. Slnko zemetrasenia: spiritualita súčasných mexických Indiánov]

Title: [Kováč, Milan; Hlúšek, Radoslav. Slnko zemetrasenia: spiritualita súčasných mexických Indiánov]
Source document: Religio. 2017, vol. 25, iss. 1, pp. 115-118
Extent
115-118
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Kováč, Milan; Hlúšek, Radoslav. Slnko zemetrasenia: spiritualita súčasných mexických Indiánov. Vydanie prvé. Bratislava: Chronos, 2015. 287 stran. Religionistická knižnica; zv. 8. ISBN 978-80-89027-41-5.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.