Diachronně synchronní kontinuum-diskontinuum jako východisko, metoda i cíl : Fukačovy hudební historiografie aneb definice není nikdy definitivní

Title: Diachronně synchronní kontinuum-diskontinuum jako východisko, metoda i cíl : Fukačovy hudební historiografie aneb definice není nikdy definitivní
Variant title:
  • Diachronic synchronous continuum-discontinuum as Jiří Fukač's starting point, method and the goal of music historiography or the definition is never final
Source document: Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 21-26
Extent
21-26
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Jiří Fukač, representing the new Czech musicological generation as the young researcher (1959), lexicographer, reviewer (1961) and especially as the author of the textbook On studying musicology (1964, O studiu hudební vědy), refused Q. Adler's narrow separation of systematic and historic musicology. He systematically paved the way for "historizing" the traditional and modern musicology disciplines. His concept of music historiography was applied on sociology and aesthetics, on aspects of semiotics, terminology, thinking, stratification, hearing, reception, communication and education. So as he adopted the basic Josef Pekař's historiographical factors (1928, geographic location, neighboring cultures, the history of its own, a coincidence), so by his categories of paradigma, syntagma, diachronic synchronous continuum-discontinum and white spots left behind valuable methodology not only for music but also for the history of art disciplines and, naturally, even for the general history.
References
[1] BOHADLO, Stanislav (ed.). Jiří Fukač Festschrift / Commemorative Book. Hradec Králové / Náchod, Gaudeamus, 1998. ISBN 80-7041-125-2 a GATE ISBN 80-901712-5-7.

[2] FUKAČ, Jiří. Knižnice Hudebních rozhledů, řada B, sv. 1. řídí J. Jiránek a B. Karásek s redakční radou. Praha 1961, 153 stran. Hudební věda, 1961.

[3] FUKAČ, Jiří. O studiu hudební vědy. Praha, 1964.

[4] HADER, Widmar (Projektleiter). Lexikon zur deutschen Musik-Kultur. Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien. SMI München, 2000. ISBN 3-7844-2799-5.

[5] LÉBL, Vladimír – POLEDŇÁK, Ivan (red.). Hudební věda I –III. Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. Praha, 1988, 1036 s.

[6] MACEK, Petr – KALINA, Petr CH. – SEDLÁČKOVÁ, Simona. Český hudební slovník osob a institucí. Pravidla pro autory – seznam zkratek – aktualizovaný stav 2010 (certifikovaná metodika). Musicologica Brunensia 2010, 45, 1–2, s. 283–297.

[7] MACEK, Petr – POLEDŇÁK, Ivan. In Memoriam on the Seventieth Birthday of Jiří Fukač. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis H 38–40, Brno, 2003–2005.

[8] POLEDŇÁK, Ivan – FUKAČ, Jiří. Úvod do studia hudební vědy, Olomouc. 1995, 2005.

[9] POLEDŇÁK, Ivan. Dvě kapitoly o Jiřím Fukačovi. SPFFBU H 38–40, Brno, 2006.