Profil nátrubkového nástroje z pohledu organologické systematiky založené na akustických vlastnostech

Title: Profil nátrubkového nástroje z pohledu organologické systematiky založené na akustických vlastnostech
Variant title:
  • The horn of brass instruments from the organological point of view based on music acoustic
Author: Hruška, Viktor
Source document: Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 141-156
Extent
141-156
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The text presents the key topics from advanced organology of brass instruments (labrosones) based on their acoustic features. It reaches from the basics (natural tones of cylindrical and conical tubes) through the intermediate level of description (Bessel waveguides, input impedance, elements of nonlinear harmonic distorsion) to the definition of brassiness potential and the systematics of labrosones based on it. Possibilities of practical measurements and corresponding simple formulas are presented.
Note
Tato studie vznikla na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu Zvuková kvalita podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce 2016.
References
[1] BIAS. Artim [online]. Gänserndorf: Acoustic Rating Technology for Instrument Makers GmbH [cit. 2016-09-20]. Dostupné z: http://www.bias.at/

[2] BENADE, Arthur H. a Erik V. JANSSON. On Plane and Spherical Waves in Horns with Nonuniform Flare: I. Theory of Radiation, Resonance Frequencies. Acustica. 1974, 31(2), 80–98.

[3] CHEN, Jer Min, John SMITH a Joe WOLFE. Experienced saxophonists learn to tune their vocal tracts. Science. 2008, 319 (726).

[4] FLETCHER, Neville H. a Thomas D. ROSSING. The Physics of Musical Instruments. 2nd ed. New York: Springer, 2010. ISBN 978-144-1931-207.

[5] HORNBOSTEL, Erich Moritz von a Curt SACHS. Systematik der Musikinstrumente: Ein Versuch. Zeitschrift für Ethnologie. 1914, (4–5), s. 553–590.

[6] HRUŠKA, Viktor, Tereza ŽŮRKOVÁ, František IBL a Jakub KLIMEŠ. Duplex Brass Instruments of Josef Šediva and their Functionality Analysed by Finite Amplitude Sound Propagation Theory. Akustika. 2017, 28(1), s. 44–49.

[7] IRMANN, Karel, Josef PRACH, Jiří ŠVAGR, Vratislav VIMR a Stanislav PAVÍLEK. Stavba hudebních nástrojů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968.

[8] KEMP, Jonathan K. Theoretical and experimental study of wave propagation in brass musical instruments. Edinburgh, 2002. Dizertace.

[9] Kolektiv autorů IWK (Institut für wiener Klangstil). Akustik und Blechblasinstrumentenbau: Unterlagen zum Seminar. Vídeň: Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, 2004.

[10] KURFÜRST, Pavel. Organologie: (propedeutika, exemplifikace). Hradec Králové: Georgius, 1998. ISBN 80-902-5480-2.

[11] MAPES-RIORDAN, Dan. Horn Modeling with Conical and Cylindrical Transmission-Line Elements. Journal of Audio Engineering Society. 1993, 41(6), s. 471–484.

[12] MIMO, Musical Instruments Museums Online. Revision of the Hornbostel-Sachs Classification of Musical Instruments by the MIMO Consortium [online]. 2011 [cit. 2016-09-20]. Dostupné z: http://www.mimo-international.com/documents/Hornbostel%20Sachs.pdf.

[13] MYERS, Arnold, Robert W. PYLE, Joël GILBERT, D. Murray CAMPBELL, John P. CHICK a Shona LOGIE. Effects of nonlinear sound propagation on the characteristic timbres of brass instruments. Journal of Acoustical Society of America. 2012, 131(1), s. 678–688. | DOI 10.1121/1.3651093

[14] MYERS, Arnold, Robert PYLE, Joël GILBERT a Murray CAMPBELL. The Influence of the bore size on brassiness potential. In: Proceedings of the 2nd Vienna Talk. Vídeň: University of Performing Arts in Vienna, 2010, s. 102–105.

[15] RYCHLÍK, Jan. Žesťové nástroje bez strojiva. Praha: SNKLHU, 1960.

[16] SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. 2., dopl. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2008. Akustická knihovna Zvukového studia Hudební fakulty AMU. ISBN 978-80-7331-127-8.

[17] ŠPELDA, Antonín. Hudební akustika: pro posluchače filosofických a pedagogických fakult a akademií múzických umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.

[18] UŠÁK, Jaroslav. Pokus o nové roztřídění hudebních nástrojů. Hudební rozhledy. 1927, (2).

[19] ŽŮRKOVÁ, Tereza a Viktor HRUŠKA. Josef Šediva (1853-1915) a jeho sbírka hudebních nástrojů v Národním muzeu – Českém muzeu hudby. Praha: Národní muzeum, 2016. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae. ISBN 978-80-7036-505-2.