The Drava river sword

Title: The Drava river sword
Variant title:
  • Meč z řeky Drávy
Author: Šimek, Marina
Contributor
Đurđević, Nataša (Translator)
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2017, vol. 22, iss. 2, pp. 35-52
Extent
35-52
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This paper talks about a well-preserved bronze sword found by accident in 2006 in the Drava River near Varaždin in Northwest Croatia. The sword was spotted by a gravel extraction worker. Shortly afterwards, it was purchased by the Varaždin City Museum. Since the sword is an isolated find, its chronological attribution was determined using typological characteristics. The sword is an atypical, unique find that combines features of the Sauerbrunn-Boiu Group and the straight blade swords of the Late Bronze Age.
Článek pojednává o náhodném nálezu zachovalého bronzového meče, který byl objeven v roce 2006 při těžbě štěrku v korytu řeky Drávy poblíž Varaždína na severozápadě Chorvatska. Krátce poté jej odkoupilo do svých sbírek Městské muzeum ve Varaždínu. Jelikož se jedná o ojedinělý nález, datování probíhalo na základě typologie. Meč představuje atypický a ojedinělý exemplář, na kterém můžeme pozorovat kombinaci prvků skupiny Sauerbrunn-Boiu a mečů s rovnou čepelí z mladší doby bronzové.