Nezvalova gotická i surrealistická Valérie

Title: Nezvalova gotická i surrealistická Valérie
Variant title:
  • Gothic and surrealistic Valérie by Nezval
Author: Fořt, Bohumil
Source document: Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 78-86
Extent
78-86
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Valerie and Her Week of Wonders (1932) by Vítězslav Nezval represents a unique attempt of merging the tradition of the Gothic novel with modern Czech avant-garde literature. Valerie and Her Week of Wonders is examined in detail with regards to both contexts (and not only to them). The study reveals and interprets specific poetic devices, both formal and thematic, used by the author in order to distort the poetics of the Gothic novel to an extent that it can be metamorphized into a fully surrealist literary artwork.
References
[1] LEWIS, Matthew Gregory. 1971 [1795]. Mnich, přel. F. Vrba (Praha: Odeon).

[2] NEZVAL, Vítězslav. 1971. [1932] Valérie a týden divů (Praha: Odeon).

[3] WALPOLE, Horace – REEVOVÁ, Clara – BECKFORD, William – RADCLIFFOVÁ, Ann. 1970. Otrantský zámek; Starý anglický baron; Vathek; Sicilský román, přel. E. a T. Tilschovi, H. Skoumalová (Praha: Odeon).

[4] BRETON, André. 2005 [1924]. Manifesty surrealismu, přel. J. Pechar a D. Steinová (Praha: Hermann & synové).

[5] DIERNA, Giuseppe. 1996. "O Valérii, Nezvalovi, Maxi Ernstovi a koláži", in K. Srp (ed.) Český surrealismus 1929–1953 (Praha: Argo), s. 352–365.

[6] NEZVAL, Vítězslav. 1995 [1936]. "Konkrétní iracionalita v životě a v dílech K. H. Máchy", in týž (ed.) Ani labuť ani Lůna (Praha: Concordia), s. 29–41.

[7] NEZVAL, Vítězslav (ed.). 1995 [1936]. Ani labuť ani Lůna (Praha: Concordia).

[8] SADE, Donatien A. F. 2003 [1791]. Justina čili prokletí ctnosti (Praha: Torst).

[9] TEIGE, Karel. 1995 [1936]. "Revoluční romantik K. H. Mácha", in V. Nezval (ed.) Ani labuť ani Lůna (Praha: Concordia), s. 10–28.

[10] TUREČEK, Dalibor. 2007. "Epický model Nezvalovy prózy", Česká literatura 54, č. 6, s. 790–809.