Význam kontextu

Title: Význam kontextu
Source document: Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 2,
  • ISSN
    1212-9097
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V tejto kritickej stati sa zamýšľam nad poslednou knihou slovenského filozofa Mariána Zouhara Význam v kontexte (2011). Text je rozdelený na dve základné časti: opisnú, zameranú na expozíciu najdôležitejších momentov Zouharovho diela, a kritickú, v ktorej predkladám niekoľko pripomienok k autorovým záverom ohľadom kontextualizmu v sémantike.
References
[1] Cappelen, H. — Lepore, E. (2005) Insensitive Semantics. A Defense of Semantic Minimalism and Speech Act Pluralism. Blackwell: Oxford.

[2] Zouhar, M. (2011) Význam v kontexte. 1. vyd. Bratislava: aleph.