Středověká vesnice Skřípov zaniklá v husitském revolučním hnutí

Title: Středověká vesnice Skřípov zaniklá v husitském revolučním hnutí
Variant title:
  • Das während der revolutionären Hussitenstürme untergegangene mittelalterliche Dorf Skřípov
Source document: Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 187-191
Extent
187-191
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ZDB Moravské zemské desky, kraj brněnský. Die Landtafel d. Markgrafthums Mähren, Brno 1856.

[2] Červinka, I. L., Pusté vsi, nedatovaný rukopis.

[3] Černý, Fr., 1914 Ukazatel jmen k latinským zemským deskám.

[4] Dvořák, R., 1899 Dějiny Moravy, vlastivěda moravská.

[5] Ludikovský-Snášil, 1975 Mladohradištní kostrové pohřebiště ve Velkých Hostěrádkách. Academia Praha.

[6] Novotný, B., 1976 Počátky raněstředověkého osídlení v prostoru Mikulova, AH 2.

[7] Novotný, B., 1977 Výzkum přemyslovského ústředí "castrum Zpitignew", AH 3.

[8] Ondrůj, A., Zaniklé osady na Kloboučku, Jižní Morava 1975.

[9] Palacký, Fr., Dějiny národu českého III.

[10] Poulík, J., 1948–50 Jižní Morava země dávných Slovanů.

[11] Říhovský, J., 1963 Nález slovanského ohniště ve Velkých Hostěrádkách. Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno.

[12] Tomek, W. W., 1855 Dějepis města Prahy IV.