Zjištění románské stavební etapy v kostele Narození P. Marie v Kostelci n. Vltavou, okr. Písek

Title: Zjištění románské stavební etapy v kostele Narození P. Marie v Kostelci n. Vltavou, okr. Písek
Variant title:
  • Die Ermittlung der romanischen Bauphase der Kirche Mariae Geburt in Kostelec nad Vltavou, Bez Písek
Source document: Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 329-334
Extent
329-334
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Podlaha, A.–Šittler, Ed., 1898: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Milevském. Praha.

[2] Kuthan, J., 1975: Gotická architektura v jižních Čechách. Praha.

[3] UPČ 1978: Umělecké památky Čech 2, Praha.

[4] Líbal, D., 1976: Kuthan J. Gotická architektura v jižních Čechách (recenze), Umění 24, 566.

[5] Smetánka, Z.–Škabrada, J., 1976: K metodice studia půdorysu české raně středověké vesnice, Archaeologia historica, 55-60.