[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 1984
Volume: 9
Issue: [1]
Topic
Title Document
Problémy výskumu včasnofeudálného osídlenia Slovenska | 7–20
Ratkoš, Peter
PDF
A. Výzkum vesnických sídlišť
Title Document
Vesnický středověký dům na Moravě | 21–38
Nekuda, Vladimír
PDF
Sídlištní objekty, jámy, kůlové jamky a žlábky prozkoumané při výzkumu velkomoravského pohřebiště LI Velkých Bílovic, okr. Břeclav | 39–64
Měřínský, Zdeněk
PDF
Zaniklá ves Topolany u Vranovic, okr. Břeclav | 65–100
Unger, Josef
PDF
Výsledky výzkumu v Lošlicích-Zádlovicích, okr.Šumperk | 101–110
Mačalová, Hana
PDF
B. Výzkum měst
Title Document
Kvádříkový dům čp. 548 na Starém Městě pražském | 121–132
Píša, Vladimír
PDF
Časněslovanská osada v Olomouci a počátky řemeslnicko-kupeckého podhradí | 133–146
Bláha, Josef
PDF
Príspevok k problematike výskumu banských miest na Slovensku | 147–157
Vallašek, Adrian
PDF
C. Význam opevněných sídel
Title Document
K lokalizaci a podobě hradu Vildenberka u Pozořic-Jezer, okres Brno-venkov | 159–166
Bolina, Pavel
PDF
Hrad Střílky | 167–178
Plaček, Miroslav; Procházka, Rudolf
PDF
D. Sakrální stavby
Title Document
Košicko-krasnianska rotunda | 181–185
Polla, Belo
PDF
Výsledky archeologického výskumu na lokalitě Poprad-Stojany | 193–214
Slivka, Michal; Javorský, František
PDF
E. Hmotná kultura
Title Document
Příspěvek k problematice stavebních hutí ve 13. století na Moravě | 217–238
Pojsl, Miloslav
PDF
Středověké stavební konstrukce a technologie | 239–246
Líbal, Dobroslav; Muk, Jan
PDF
Nálezy středověkých dlaždic v západních Čechách | 247–261
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Součásti uzdění koně ve velkomoravském období | 263–292
Měchurová, Zdeňka
PDF
Keramická polychromovaná plastika z hradu Žebráku | 293–298
Durdík, Tomáš
PDF
F. Zprávy
Title Document
XV. celostátní konference archeologů středověku | 301–302
Měřínský, Zdeněk
PDF
Sympozium Maďaři a Slované v prostoru Dunaje v 10. století | 302–303
Nekuda, Vladimír
PDF
Kolokvium Sémantika a archeologie | 303–304
Měřínský, Zdeněk
PDF
XIII. mikulovské sympozium | 306–307
Unger, Josef
PDF
VI. seminář o zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami | 307
Měřínský, Zdeněk
PDF
G. Recenze
Title Document
[Adriaan von Müller-Klara von Müller-Muci, Die Ausgrabungen auf dem Burgwall in Berlin-Spandau] | 313–314
Nekuda, Vladimír
PDF
[N. Wand, Ausgrabungen in einer mittelalterlichen Dorfwüstung Holzheim bei Fritzlar] | 315–316
Unger, Josef
PDF
[Miklós Zsuzsa, A Gödöllöi domvidék várai] | 317–319
Bučíková, Eva; Měřínský, Zdeněk
PDF
[Keramische Bodenfunde aus Wien. Mittelalter — Neuzeit] | 321–322
Unger, Josef
PDF
[Jiří Pajer, Hromadný nález ze začátku 17. století ve Strážnici.] | 322–325
Měřínský, Zdeněk
PDF
[Mesterhózy Kóroly, Nemzetségi szervezet és az osztályviszonyok kialakulása a honfogialó magyarságnál.] | 327–329
Bučíková, Eva
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 330
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 331
PDF