Stavební železo a uzavírací mechanismy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska

Title: Stavební železo a uzavírací mechanismy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska
Variant title:
  • Eiserne Baubeschläge und Verschließungsmechanismen von den hochmittelalterlichen Lokalitäten in der Gegend von Tábor
Author: Krajíc, Rudolf
Source document: Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 323-344
Extent
323-344
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BURIAN, V., 1979: Rozbor nálezů hřebů z hradu Tepence u Jívové a kartouzky v Dolanech (1340—1425), Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 202, 21—31.

[2] DOSTÁL, B., 1988: Klíče a součásti zámků z Břeclavi-Pohanska, Sborník prací FFBU-F 33, 141—153.

[3] DRDA, M., 1978a: Soubor nálezů ze Sezimova Ústí, Husitský Tábor 1, 7—44.

[4] DRDA, M., 1978b: Archeologické nálezy z Kozího Hrádku, AR XXX, 394—407.

[5] HEJNA, A., 1987: Zhodnocení keramických nálezů z výzkumu v Příběnicích, k. ú. Malšice, o. Tábor. AVJČ 4, 37—53.

[6] HEJNA, J., 1885: Paměti statků opařanského, podbořského, dobronického a stádleckého. Tábor.

[7] HRUBÝ, V., 1958: Klíče z doby hradištní na Moravě, ČMM XLIII, 49—66.

[8] KLÍMA, B., jr. 1975: Rozbor hřebů z velkomoravského hradiště v Mikulčicích, AR XXVII, 140—150.

[9] KLÍMA, B., 1980: Zámečnická práce staromoravských kovářů v Mikulčicích. Studie AÚ ČSAV v Brně VIII/3. Praha.

[10] KOLČIN, B. A., 1953: Černaja metallurgija i metallobrabotka v drevnej Rusi, Materiály i issledovanija po archeologii SSSR 32, Moskva, 152—162.

[11] KRAJÍC, R., 1984: Současný stav poznání hmotné kultury středověké vesnice na Táborsku, HT 6—7, 47—82.

[12] KRAJÍC, R.—EISLER, J.—SOUDNÝ, M., 1984: Aplikace prospekčních metod a počítačové grafiky při archeologických výzkumech (ZSO Potálov, okr. Tábor), Supplementum AÚ ČSAV Praha, 5—94.

[13] MERTA, J., 1974: Nález válečkového zámku a klíče na středověké fortifikaci pod Novým hradem (k. ú. Olomučany, okres Blansko), VVM XXVI, 165—169.

[14] NEKUDA, V., 1978: Stavební kování z feudálního sídla ve Mstěnicích, ČMM LXIII, 25—54.

[15] RASL, Z., 1984: Nástin vývoje zámkových mechanismů; in: Černé řemeslo v průběhu staletí (katalog výstavy), Národní technické muzeum Praha, 4—37.

[16] RASL, Z., 1987: K typologii a konstrukci středověkých závěsných zámků. Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, Technické muzeum Brno, 146—165.

[17] RASL, Z., 1988: Závěsné zámky dvou tisíciletí z hlediska technického vývoje; NTM 1978—1988 (Sborník k osmdesátému výročí založení), 2. Studie k dějinám techniky, Praha, 153—225.

[18] RICHTER, M., 1961: K počátkům tak zvaných gotických klíčů, Sborník ČSSA při ČSAV 1, 96—101.

[19] ŠAUROVÁ, D., 1978: Hřeby z výzkumu zaniklých Konůvek, AR XXX, 560—566.

[20] ŠAUROVÁ, D., 1980: Středověké závěsné zámky z Konůvek na Slavkovsku, AR XXXII, 82—89.

[21] ŠMAHEL, F., 1990: Dějiny Tábora I/2 (1422—1452). České Budějovice.