Křížové kameny a jejich vztah k provozu a nehodám na starých stezkách

Title: Křížové kameny a jejich vztah k provozu a nehodám na starých stezkách
Variant title:
  • Kreuzsteine und ihre Beziehung zum Verkehr und zu den Unfällen auf alten Wegen
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 183-191
Extent
183-191
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] DREYHAUSEN, W., 1940: Die alten Steinkreuze in Sudetengau, Reichenberg-Lipzig.

[2] FRANZ, A. 1893: Alte Steinkreuze und Kreuzsteine in Mähren, Mittheilungen der K. K. Central-Commision zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, ročník XIX, Vídeň, 106-113.

[3] GNIRS, A., 1933: Das Zollrad, Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, ročník ' , Praha, 146-148.

[4] JÁNSKÝ, J., 1993: Protiměstské opovědnické družiny v jižních a jihozápadních Čechách v letech 1514-1534... 63-135 (přílohu k článku J. Jánského zpracovala M. Běličová pod názvem Pražské protokoly z výslechů opovědníků a zemských škůdců 11. ledna 1521 popravených), Táborský archiv 5.

[5] PLETZER, K., 1965: Pomník vraždy českobudějovického měšťana z roku 1577, Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, II, březen, 21-25.

[6] PROCHÁZKA, Z., 1991: Významná památka středověku - křížový kámen u Starých Hutí, Sborník Společnosti přátel starožitností 2, Praha, 189-192.

[7] PROCHÁZKA, Z., 1994: Staré kamenné kříže v Čechách a na Moravě, časopis Kámen 1, 1994/2, Praha, 123-136.

[8] PROCHÁZKA, Z.-NAVRÁTIL, V., 1996: Staré kamenné kříže a křížové kameny okresu Jihlava (příspěvek k soupisu drobných kamenných památek na Moravě). Vlastivědný věstník moravský, ročník XLVIII, č. 2, Brno, 136-154.

[9] RENNER, J., 1937: Kamenné památky, Věstník muzejního spolku královského města Rakovníka a politického okresu rakovnického, ročník XXVII, Rakovník, 32-61.

[10] SCHEYBAL, J. V.-SCHEYBALOVÁ, J., 1985: Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách, Ústí nad Labem.

[11] SVOBODA, J. F., 1937: Památné kameny na moravském Horácku, Věstník Československého zemědělského muzea, X, 67-80.

[12] VB, 1971: Pamětní kameny u Blatnice, Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, 1/VIII, 46.

[13] WILHELM, F., 1899: Alte Stein-Kreuze und Kreuz-Steine im nordwestlichen und westlichen Böhmen, Zeitschrift für österreichische Volkskunde, 202-225.