Keltské osídlení České republiky v závislosti na predispozici stezek

Title: Keltské osídlení České republiky v závislosti na predispozici stezek
Variant title:
  • Keltische Besiedlung auf dem Gebiet der Tschechischen Republik im Zusammenhang der Steige
Author: Květ, Radan
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 215-[222]
Extent
215-[222]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] FIALOVÁ, L. et al., 1996: Dějiny obyvatelstva českých zemí. Mladá fronta, 400 s. Praha.

[2] CHOC, P., 1965: Vývoj cest a dopravy v Čechách do 13. století. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 70, č. 1, s. 16-33 + příl. Praha.

[3] KVĚT, R., 1997: Staré stezky v České republice. Moravské zemské muzeum 58 s. + příl. Brno.

[4] KVĚT, R.-ŘEHÁK, S., 1992: Prehistorické stezky a jejich predispozice. Mapa na listu B.1.2 v Atlasu životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR, Geografický ústav ČSAV Brno a Federální výbor pro životní prostředí, Praha.

[5] KVĚT, R.-ŘEHÁK, S., 1995: Prehistorické stezky jako předmět geografického výzkumu. Pravěk, Nová řada, 1993/3, s. 227-236. Brno.

[6] MEDUNA, J., 1980: Die latènezeitlichen Siedlungen in Mähren. Academia, 356 s. Praha.

[7] NEUSTUPNÝ, J., 1973: K nepřetržitosti pravěkého osídlení. Historická geografie, sv. 10, s. 55-61. Praha.

[8] PIETA, K., 1982: Die Púchov-Kultur. Studia archeologica slovaca, 311 s. Nitra.

[9] POŠVÁŘ, J., 1964: Obchodní stezky v českých zemích, na Slovensku, ve Slezsku a v Polsku do 14. století. Slezský sborník 62, č. 1, s. 54-62. Opava.

[10] ŘEHÁK, S.-KVĚT, R., 1995: Ptolemaiova Velká Germanie stále záhadou. Pravěk, Nová řada 1993/3, s. 177-191. Brno.

[11] WALDHAUSER, J., 1997: Originální rukopisná mapa Čech s keltskými lokalitami 1:400 000, Předáno osobně.