Textilie z hrobu Matyáše z Arrasu a Petra Parléře

Title: Textilie z hrobu Matyáše z Arrasu a Petra Parléře
Variant title:
  • Textilien aus dem Grab des Matthias von Arras und des Peter Parier
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 421-[438]
Extent
421-[438]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Textilnětechnologické rozbory a jejich interpretaci provedla Vendulka Otavská
References
[1] BAŽANTOVÁ, N. 1993: Pohřební roucha českých králů. Praha.

[2] BAŽANTOVÁ, N. 1996: Romanesque and early Gothic textiles from Czech sources. In: Ibrahim ibn Yaqub at Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East - Central Europe, c. 800-1300 A. D. Proceeding of the International Colloquy 25-29 April. Praha. 93-102.

[3] BENEŠOVSKÁ, K. 1994: Architektura. In: Katedrála sv. Víta (K 650. výročí založení). Praha. 25-66.

[4] BRAVERMANOVÁ, M. 1997: Pohřební oděv Rudolfa I. Habsburského. Exkurs do módy začátku 14. století. In: Život v archeologii středověku. Praha. 67- 84.

[5] BRAVERMANOVÁ, M.-KOBRLOVÁ, J. 1992: Archeologický textilní fond na Pražském hradě. In: Archaelogia historica 17. Brno. 411-419.

[6] FALKE, O. von 1913: Kunstgeschichte der Seidengewebes. Berlin.

[7] GEIJER, A. 1979: A history of textile art. London.

[8] GOLLEROVÁ-PLACHÁ, J. 1937: Látky z pražské královské hrobky. Praha.

[9] FISCHBACH, F. 1901: Die wichtigsten Webe - Ornamenten bis zum 19. Jahrhundert. Wiesbaden.

[10] FROLÍK, J.-SMETÁNKA, Z. 1997: Archeologie na Pražském hradě. Praha.

[11] HILBERT, K. 1928: Stavební deník. Nepublikováno. Uloženo v Archivu Pražského hradu.

[12] Jednota pro dostavění chrámu. Skicář. Sv. Vít.

[13] KLESSE, B. 1967: Seidenstoffe in der Italienisches Malerei. Abegg-Stiftung.

[14] KLETZL, O. b. r. v.: Die Grabsteine der Dombaumeister von Prag. In: Zeitschrift für Bildende Kunst. Leipzig. 175-180.

[15] LESSING, J. 1913: Die Gewebe - Sammlung des K. Kunstgewerbemuseums. Berlin.

[16] MANNOWSKY, W. 1931-1933: Der Danzinger Paramentenschatz, kirchliche Gewänder und Stickerein. Berlin.

[17] MORAVCOVÁ, M. 1972: Hedvábné látky v českých pramenech. In: Národopisný věstník československý VII. Č. 1-2. Praha. 131-161.

[18] OTAVSKÁ, V. 1996: Restaurátorská zpráva o restaurování polštářku z hrobu Matyáše z Arrasu. Nepublikováno. Uloženo v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu pod inv. č. K 448-450.

[19] OTAVSKÝ, K. 1987: Alte Gewebe und ihre Geschichte. Abegg-Stiftung.

[20] OTAVSKÝ, K. 1992: Die dalmatik vom Grabornat des Königs Wenzel von Luxemburg in Prag. Nepublikováno. Předneseno 14. 5. 1992 v Cáchách na 3. mezinárodní konferenci Staré textilie.

[21] OTAVSKÝ, K.-SALÍM, M. A. M. 1995: Mittelalterliche Textilien I. Agypten, Persien und Mesopotamien. Spanien und Nordafrika. Abegg-Stiftung.

[22] PODLAHA, A.-ŠITTLER, E. 1903: Chrámový Poklad u Sv. Víta v Praze. Praha.

[23] POLO, M. 1989: Milión. Praha. Přeložil Václav Bahník.

[24] ROUČEK, R. 1948: Chrám sv. Víta, dějiny a průvodce. Praha.

[25] ROOVER, F., E. de 1954: The silk trade of Lucca. In: The Boulettin of the Needle and Bobbin Club 38. N. 1-2. 29-48.

[26] SCHULZE, P. 1917: Alte Stoffe. Berlin.

[27] TIETZEL, B. 1984: Italienische Seidengewebe des 13., 14. und 15. Jahrhunderts. Köln.

[28] Vocabulary of Technical Terms: Fabrics. Lyon. 1979.

[29] Výroční zpráva Jednoty pro dostavení hlavního chrámu sv. Víta na Hradě pražském za správní rok 1928. Praha.

[30] Výroční zpráva Jednoty pro dostavení hlavního chrámu sv. Víta na Hradě pražském za správní rok 1929. Praha.

[31] WARDWELL, A. E. 1976-1977: The Stylistic Development of 14th and 15th century Italian Silk design. In: Aachener Kunstblätter. Band 47. Köln. 177-226.

[32] WARDWELL, A. E. 1988-1989: Panni tartarici: Eastern islamic silks wowen with gold and silver (13th and 14th centuries). In: Islamic Art. New. York. 95-160.

[33] WEIBEL, A. C. 1952: Two Thousand Years of textiles. New York.

[34] WILCKENS, L. von 1987: Zur kunstgeschichtlichen Einordung der Bamberger Textilfunde. In: Textile Grabfunde aus der Sepultur des Bamberger Dompkapitels. München. 62-79.

[35] WILCKENS, L. von 1991: Die textilen Künste. Von der Spätantika bis um 1500. München.

[36] ZEMINOVÁ, M. 1980: Středověká tkanina královského původu. In: Acta UPM XV. Praha. 30-51.