Bravermanová, Milena

Name variants:

Bravermanová, Milena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 26.

Article
Bravermanová, Milena; Dehnerová, Hana; Šovar, Veronika. Archeologické textilie z Olomouce, Křížkovského 10. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 347–362.

Article
Bravermanová, Milena; Kobrlová, Jana. Archeologický textilní fond na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 411–419.

Article
Bravermanová, Milena. Fragment pohřebních šatů a závoj, tzv. kruseler, z rakve českých královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 593–624.

Article
Bravermanová, Milena. Geometricky zdobená tkanina z královské hrobky v katedrále sv. Víta. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 463–481.

Article
Bravermanová, Milena. Hroby pražských biskupů v katedrále sv. Víta na Pražském hradě : předběžné sdělení. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 599–613.

Article
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena; Voda, Petr. Nová rekonstrukce pohřebního oděvu Rudolfa I. (IV.) Habsburského, zvaného Kaše. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 459–475.

Article
Bravermanová, Milena. Nové poznatky o nejstarších textiliích z relikviářového hrobu sv. Ludmily. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 447–486.

Article
Bravermanová, Milena. Pohřební oděv Jana Zhořeleckého z královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 403–412.

Article
Bravermanová, Milena. Pohřební roucho Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 471–496.

Article
Bravermanová, Milena. Pohřební roucho Ladislava Pohrobka z královské hrobky v katedrále sv. Víta. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 421–443.

Article
Bravermanová, Milena. Pohřební šaty jedné z českých královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 203–222.

Article
Bravermanová, Milena. Pohřební střevíc pravděpodobně biskupa Šebířre. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 503–524.

Article
Bravermanová, Milena; Čierna, Andrea. Pohřební textilie z hrobu Rudolfa II. v královské hrobce v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 363–385.

Article
Bravermanová, Milena. Pohřební výbava pražského biskupa Mikuláše. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 477–489.

Article
Bravermanová, Milena. Románská tkanina z královské hrobky. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 409–432.

Article
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena; Hlaváček, Petr. Soubor renesančních bot ze studny u kostela Všech svatých na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 471–492.

Article
Bravermanová, Milena; Kobrlová, Jana; Samohýlova, Alena. Textilie z hrobu Anny Jagellonské z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 437–461.

Article
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena. Textilie z hrobu biskupa Jana II. († 1236) z katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 643–652.

Article
Bravermanová, Milena. Textilie z hrobu Matyáše z Arrasu a Petra Parléře. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 421–438.

Article
Bravermanová, Milena; Kobrlová, Jana; Samohýlova, Alena. Textilie z hrobu Maxmiliána II. Habsburského z Colinova mauzolea v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 497–521.

Article
Bravermanová, Milena; Vlček, Jan; Kloudová, Romana; Vrabcová, Alžběta. Textilie z hrobu nacházejícího se jižně od hrobu Petra Parléře v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 273–299.

Article
Bažantová, Nina; Bravermanová, Milena; Kobrlová, Jana; Samohýlova, Alena; Wasserbauer, Richard. Textilie z hrobu Rudolfa I., českého krále, zv. Kaše : Předběžný průzkum. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 359–375.

Article
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena; Bureš Víchová, Jana. Textilie z tumby sv. Václava. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 293–327.

Article
Bravermanová, Milena; Březinová, Helena. Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 299–313.

Article
Bravermanová, Milena. Tkaniny z tumby Přemysla Otakara II.. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 649–668.