2

Title: Archaeologia historica
Year: 2019
Volume: 44
Issue: 2
Publication year
2019
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Topic
Title Document
K obléhání hradu Zvíkova | 511–527
Varhaník, Jiří
PDF
Title Document
Archeologické výzkumy Ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejn | 529–545
Mazáčková, Jana; Vaněčková, Daniela
PDF
Title Document
Typové zařazení hradu Skála u Přeštic | 547–557
Gabriel, František; Kursová, Lucie
PDF
Title Document
Hrad u Božanova na Broumovsku a jeho možná úloha při stabilizaci broumovského klášterního dominia | 559–605
Drnovský, Pavel; Mazáčková, Jana; Šrámek, Josef
PDF
Title Document
K počátkům hradu ve Strakonicích : památce Václava Mencla (1905–1978) | 607–625
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Title Document
Opevnění Nový hrad (zámeček) u Stráže (okres Tachov) : zeměpanská strážnice a celnice z přelomu 12. a 13. století | 627–663
Sokol, Petr; Kasl, Filip
PDF
Title Document
Výsledky dendrochronologického výskumu obytnej veže Trenčianskeho hradu | 665–675
Barta, Peter; Bóna, Martin
PDF
Title Document
Bojisko pri Veľkých Vozokanoch – poznatky a perspektívy ďalšieho výskumu | 677–697
Bátora, Jozef; Drozd, Dominik
PDF
Title Document
Archeologická prospekce vrcholně středověkého areálu bojiště u Lipan (okres Kolín) | 699–713
Militká, Lenka; Šámal, Zdeněk
PDF
Title Document
Letnery v stredovekých kostoloch na Slovensku : príspevok k stavebným dejinám mendikantských kláštorov | 715–747
Pomfyová, Bibiana
PDF
Title Document
Lokalizácia najstaršieho sakrálneho priestoru v kostole sv. Mikuláša v Bratislave – Podunajských Biskupiciach (výsledky archeologického výskumu) | 749–773
Šimončičová Koóšová, Petra; Pauliny, Pavol; Erdélyi, Róbert; Vachová, Barbora; Botek, Andrej; Pivko, Daniel; Murín, Igor
PDF
Title Document
Současné poznatky o podobě cisterciáckého kláštera ve Vizovicích | 775–793
Schenk, Zdeněk; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim
PDF
Title Document
Bioarcheologické průzkumy ostatků svatých z katakomb a jejich translace v období baroka do významných míst v jižních čechách | 795–811
Thomová, Zuzana; Šálková, Tereza; Průchová, Erika; John, Jan; Cherkinsky, Alexander
PDF
Title Document
Archeologický výzkum hřbitova kolem farního kostela svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě | 813–833
Vích, David; Šínová, Jana; Bek, Tomáš
PDF
Title Document
Raně středověké sídliště v Žerotíně, trať Cepový rybník | 835–853
Hlubek, Lukáš; Moník, Martin; Kapusta, Jaroslav
PDF
Title Document
Změny sídlištních struktur v okolí Ronova nad Doubravou | 855–885
Malina, Ondřej; Musil, Jan; Netolický, Petr
PDF
Title Document
Architektura hornických sídlišť na sklonku přemyslovské doby | 887–923
Crkal, Jiří; Derner, Kryštof; Hrubý, Petr; Milo, Peter
PDF
Title Document
Hornické revíry vrcholného středověku a raného novověku ve srovnávacím pohledu | 925–947
Derner, Kryštof; Hrubý, Petr; Malina, Ondřej; Večeřa, Josef
PDF
Title Document
Středověká úpravna rud u Koječína na Českomoravské vrchovině : k poznání technologií produkce stříbra ve státě posledních Přemyslovců | 949–981
Hrubý, Petr; Košťál, Martin; Malý, Karel; Těsnohlídek, Jakub
PDF
Title Document
Nové archeometalurgické nálezy z areálu Klementina v Praze | 983–999
Havrda, Jan; Zavřel, Jan
PDF
Title Document
Středověké vodní dílo v Táboře : archeologický výzkum Jordánu | 1001–1027
Krajíc, Rudolf
PDF
Title Document
Prechody cez dolný a stredný tok rieky Váh vo vrcholnom a neskorom stredoveku v kontexte písomných a hmotných prameňov | 1029–1055
Ivanič, Peter; Husár, Martin
PDF
Title Document
Doklady hrnčířské výroby v Tylově ulici v Plané u Mariánských Lázní | 1057–1067
Orna, Jiří; Zelenka, Antonín
PDF
Title Document
Konvice s třmenovým uchem a zoomorfními výlevkami v brněnském prostředí | 1069–1097
Sedláčková, Lenka; Staněk, Pavel; Hložek, Martin
PDF
Title Document
Středověké kovové "polní" lahve na příkladu nálezu z hradu Ronovce | 1099–1111
Knápek, Aleš; Macků, Pavel
PDF
Title Document
Železná jehlice z hradiště Kněží hora u Katovic (okres Strakonice) a obtížně datovatelné nálezy jehlic z výšinných sídlišť v širších souvislostech | 1113–1125
Hložek, Josef; Profantová, Naďa; Menšík, Petr
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 1126–1130
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní a mezinárodní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | 1134–1135
PDF