"Nynější živé řečtině netřeba se učit." : novořečtina v českých cestopisných zprávách přelomu 19. a 20. století

Title: "Nynější živé řečtině netřeba se učit." : novořečtina v českých cestopisných zprávách přelomu 19. a 20. století
Source document: Neograeca Bohemica. 2009, vol. 9, iss. [1], pp. 41-50
Extent
41-50
  • ISSN
    1803-6414
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Text přednášky vznikl v rámci výzkumného záměru Masarykovy univerzity v Brně Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních (MSM 0021622435).
References
[1] ANDRIOTIS, N. Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Thessaloniki 1995.

[2] FROLÍKOVÁ, A. Česká cestopisná literatura o Řecku v 80. letech 19. století. Zprávy jednoty klasických filologů 24, 1982, 130–141.

[3] FROLÍKOVÁ, A. Novodobá česká literatura o Řecku. Zprávy jednoty klasických filologů 25, 1983, 73–85.

[4] FROLÍKOVÁ, A. Česká cestopisná literatura o Řecku v letech 1890–1914. Zprávy jednoty klasických filologů 28/29, 1986/87, 92–106.

[5] FROLÍKOVÁ, A. Stipendijní cesty do Řecka na přelomu století. Listy filologické 110, 1987, 121–123.

[6] KALOUSEK, V. O charakteristických zvláštnostech novořecké výslovnosti. České museum filologické 8, 1902, 1–17.

[7] KEPARTOVÁ, J. Antický svět v 19. století: blízký, nebo vzdálený? In Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, ed. K. Bláhová – V. Petrbok, Praha 2008, 207–218.

[8] KONTOSOPULOS, Ν. G. Διάλεκτοι και ιδιώματα της νέας ελληνικής, Athina §§1994§§.

[9] KOREC, J. Z Řecka. Obzor 16, 1893, 212–213.

[10] KOREC, J. O novořečtině. České museum filologické 3, 1897, 118–135.

[11] KOREC, J. O novořecké výslovnosti. České museum filologické 5, 1899, 77–81.

[12] KRÁL, J. Dojmy z cesty po Řecku a Turecku. Zvon 6, 1906, 453–456, 469–472, 483–486, 504–506, 518–520, 533–536, 548–551, 564–546.

[13] KUDELA, J. Dva měsíce v Řecku, Brno 1926.

[14] LOUDOVÁ, K. Česká cesta do nového Řecka a zase zpátky aneb Proč řecký osel nezahýbá vpravo. In ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕNΤΑ. Růženě Dostálové k narozeninám, ed. M. Kulhánková – K. Loudová, Brno 2009, 210–221.

[15] MOLČÍK, M. Cestopisné obrázky ze starého i nového Peloponnesu, Praha 1898.

[16] SVATOŠ, M. Humanistické vzdělání s dominancí klasických jazyků v českých zemích 19. století. In Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, ed. K. Bláhová – V. Petrbok, Praha 2004, 39–52.

[17] SYMEONIDIS, Ch. P. Οι Τσάκωνες και η Τσακωνιά, Thessaloniki 1972.

[18] ŠAFRÁNEK, J. Dvě jubilea. Věstník českých profesorů 11, 1903/1904, 378–385.

[19] VAŘEKA, J. Slovanská jména v topografii Novořecka. In Třicátá výroční zpráva c.k. českého gymnasia v Čes. Budějovicích za školní rok 1902, České Budějovice 1902, III–XX.

[20] VYMAZAL, F. Novořecky snadno a rychle, Praha 1897.

[21] WIED, K. Praktisches Lehrbuch der Neugriechischen Volkssprache für den Schul- und Selbstunterricht, Wien – Leipzig 1893.

[22] ZHÁNĚL, I. Z cest, Velké Meziříčí [1901?].