Přínos oboru Novořecký jazyk a literatura Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a České společnosti novořeckých studií k šíření a propagaci novořecké literatury

Title: Přínos oboru Novořecký jazyk a literatura Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a České společnosti novořeckých studií k šíření a propagaci novořecké literatury
Contributor
Votavová Sumelidisová, Nicole (Translator)
Source document: Neograeca Bohemica. 2009, vol. 9, iss. [1], pp. 61-62
Extent
61-62
  • ISSN
    1803-6414
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Příspěvek přednesený na semináři Velikáni novogréckej poézie: Kavafis, Seferis, Elytis, Ritsos, které 20. listopadu 2009 uspořádaly Katedra klasickej a semitskej filológie FF Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenská spoločnosť novogréckych štúdií a Spoločnosť slovensko-helénského priateľstva Filia.