Namísto medailonu : narativní "žert" Karoliny Světlé

Title: Namísto medailonu : narativní "žert" Karoliny Světlé
Variant title:
  • Instead of a profile : a narrative 'jest' by Karolina Světlá
Source document: Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 21-34
Extent
21-34
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
At the occasion of her birth anniversary, this article reflects some aspects of works by Karolina Světlá, especially stylization of the narrator and of characters' manner of speaking. It also analyzes the use of these devices in "Večer u koryta", a narrative-dialogical miniature, considering similar phenomena in village prose.
References
[1] HERMANN, Ignát, 1926. Před sto lety. Drobné vzpomínky z minulosti, sv. 3 (Praha: F. Topič)

[2] NĚMCOVÁ, Božena, 1972. Karla. Divá Bára. Chudí lidé. Dobrý člověk. Pan učitel, ed. Zdeňka Havránková, doslov Mojmír Otruba (Praha: SPN)

[3] NĚMCOVÁ, Božena, 1999. Babička, ed. Robert Adam, komentář Jaroslava Janáčková (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[4] NOVÁKOVÁ, Teréza, 1966. Děti čistého živého, ed. Rudolf Skřeček, doslov Jaroslava Janáčková (Praha: Odeon)

[5] SVĚTLÁ, Karolina, 1958. "Večer u koryta. Žert", in Špičák, Josef, ed. a komentář, Ještěd Karoliny Světlé. Karolina Světlá v dopisech o ještědských horách a jejich lidu (Liberec: Krajské nakladatelství Liberec), s. 211–222

[6] SVĚTLÁ, Karolina, 1959. Z literárního soukromí I. Vzpomínky – Paměti – Literární dokumenty, ed. Josef Špičák (Praha: SNKLHU)

[7] SVĚTLÁ, Karolina. Sešit "Světelské floskule", Podještědské muzeum Český Dub, fond Karolina Světlá, Rukopisy vlastní – národopisné poznámky

[8] JANÁČKOVÁ, Jaroslava, 1985. "Kříž s románem"; in eadem: Stoletou alejí. O české próze minulého věku (Praha: Československý spisovatel), s. 114–125

[9] JEDLIČKOVÁ, Alice, 2013. "Zvětšeniny ze stylu bratří Mrštíků: impresionistické stopy v realistické malbě", Literární archiv 45, Vilém Mrštík – od realismu k moderně, s. 23–34

[10] JEDLIČKOVÁ, Alice, 2019. "'Já jsem to jen podle jeho řeči složil a maličko jsem k tomu sám přidal…' Ke stylizaci lidového vypravěče v próze na přelomu padesátých a šedesátých let 19. století", Slovenská literatúra 66, č. 3, s. 188–206

[11] ŘEPKOVÁ, Marie, 1977. Vypravěčské umění Karoliny Světlé (Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, Pro Podještědské muzeum Karoliny Světlé)

[12] ŘÍHA, Ivo, 2012. Možnosti četby: Karolina Světlá v diskurzu literární kritiky druhé poloviny 19. století (Červený Kostelec: Pavel Mervart)

[13] ŠPIČÁK, Josef, 1954. "Tvůrkyně českého vesnického románu," Doslov, in Světlá, Karolina: Ještědské romány. Vesnický román. Kříž u potoka. Kantůrčice, ed. Josef Špičák (Praha: SNKLHU), s. 465–480

[14] ŠPIČÁK, Josef, 1958. Ještěd Karoliny Světlé. Karolina Světlá v dopisech o ještědských horách a jejich lidu (Liberec: Krajské nakladatelství)

[15] ŠPIČÁK, Josef, 1962. Karolina Světlá (Praha: Svobodné slovo)

[16] VODIČKA, Felix, 1994. Počátky krásné prózy novočeské (Praha: H+H)

[17] VRAJOVÁ, Jana, 2020. "Karolina Světlá – žena oběti", H7O. Vzorec pro literaturu. Online: http://www.h7o.cz/karolina-svetla-zena-obeti/, přístup 26. 2. 2020