Jedličková, Alice

Name variants:

Jedličková, Alice (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Jedličková, Alice. Jeden model a různé zájmy : konvergence a divergence intermediálních studií. Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 98–125.

Article
Jedličková, Alice. Namísto medailonu : narativní "žert" Karoliny Světlé. Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 21–34.

Article
Jedličková, Alice. Narativní koherence jako průvodní rys proměn žánru : na příkladu próz s historickou tematikou. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 115–136.

Article
Jedličková, Alice; Fedrová, Stanislava. Tvořivý popis. Bohemica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 18–24.

Article
Jaluška, Matouš; Jedličková, Alice; Koten, Jiří; Kulhánková, Markéta. Virtuální kulatý stůl : Proč a k čemu diachronní naratologie?. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 139–149.