Za profesorem Miroslavem Zahrádkou

Title: Za profesorem Miroslavem Zahrádkou
Variant title:
  • In memory of professor Miroslav Zahrádka
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Новая русистика. 2021, vol. 14, iss. 1, pp. 51-55
Extent
51-55
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Anniversary article; Obituary
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] POSPÍŠIL, I. (1981): Dějiny a teorie válečné literatury. Literární měsíčník, 1981, č. 1, s. 110–111.

[2] POSPÍŠIL, I. (1992): Dogmata a literatura (M. Zahrádka: Dogmata a živý literární proces, Olomouc 1992). Lid. demokracie, 19. 11. 1992, s. 5.

[3] POSPÍŠIL, I. (2001a): Gorkij nebyl (ani u nás) umělou bublinou (M. Zahrádka: Maxim Gorkij v ohlasech české kritiků přelomu 19. a 20. století. Vydala česká koordinační rada Společnosti přátel národů Východu za přispění Ministerstva zahraničí ČR, Olomouc 2001). Opera Slavica XI, 2001, č. 3, s. 53–54.

[4] POSPÍŠIL, I. (2001b): Hledání rudimentárního ruství. In: SPFFBU X 4. Brno, s. 107–109.

[5] POSPÍŠIL, I., TRÁVNÍČEK, J. et al. (2004): Kostlivci ve skříni. Diskuse i "kulatého stolu" o stavu současné rusistiky. HOST, 2004, č. 8, s. 26–32.

[6] POSPÍŠIL, I. (1976): Poetika Šolochovovy prózy (M. Zahrádka: M. Šolochov. Motivy – kompozice – styl, Praha 1975). Rovnost, 8. 1. 1976, s. 5.

[7] POSPÍŠIL, I. (2006): Ruská literatura a svět (Miroslav Zahrádka: Ruská literatura XIX. století v kontextu evropských literatur (Osobnosti a dialog literatur). Periplum, Olomouc 2005, 279 s.). Opera Slavica XVI, 2006, č. 1, s. 53–54.

[8] POSPÍŠIL, I. (1982): Síla dokumentu (M. Zahrádka: Sovětská literatura a my, Praha 1981). Rovnost, 9. 2. 1982, s. 5.

[9] POSPÍŠIL, I. (2002): Užitečný přehled ruské literatury 20. století, část druhá: tečky, vykřičníky a otazníky. (M. Zahrádka – J. Sováková: Literaturnyje tečenija i ličnosti russkoj literatury XX veka. II čast'. Západočeská univerzita, Plzeň 2000, 110 s.). Opera Slavica XII, 2002, č. 3, s. 53–54.

[10] POSPÍŠIL, I. (2011): Významná osobnost československé rusistiky (K osmdesátinám profesora Miroslava Zahrádky). Novaja rusistika 4, 2011, č. 1, s. 87–90.