Tři knihy ze Siedlc

Title: Tři knihy ze Siedlc
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Новая русистика. 2021, vol. 14, iss. 1, pp. 59-66
Extent
59-66
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
БЛАШКІВ, О., MNICH, R. (red): Освальд Шпенглер и славяне. Коллективная монография. Opuscula Slavica Sedlciensia, tom XIII, IKRiBL, Stowarzyszenie im. Franciszka Karpińskiego. Siedlce : Opuscula Slavica Sedlcensia. Institut regionaľnoj kuľtury i literaturovedčeskich issledovanij im. Franciška Karpińskogo v Sedľcach, 2020.
KOZAK, E., BORKOWSKA, A. (red.) (2020): Исповедь и проповедь в культуре и литературе. Conversatoria litteraria XIV. Siedlce – Banská Bystrica.
БЛАШКІВ, О., MNICH, R. (red): Феномен русской эмиграции. Коллективная монография. Siedlce : Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2020.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Tento výstup vznikl na Masarykově univerzitě v rámci projektu Mezislovanské kulturní a literární vazby číslo MUNI/A/1331/2020 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2021.
References
[1] BLAŠKIV, O., MNICH, R. (red.). (2020a): Fenomen russkoj èmigracii. Siedlce.

[2] BLAŠKIV, O., MNICH, R. (red.). (2020b): Osvaľd Špengler i slavjane. Siedlce.

[3] KOZAK, E., BORKOWSKA, A. (red.) (2020): Ispoved' i propoved' v kul'ture i literature. Conversatoria litteraria XIV. Siedlce – Banská Bystrica.

[4] POSPÍŠIL, I. (1995): Renate Lachmann, Die Zerstörung der schönen Rede. Rhetorische Tradition und Konzepte des Poetischen (Theorie und Geschichte der Literatur und der schonen Künste, Band 93, neue Folge – Reihe A Hermeneutik – Semiotik – Rhetorik, Band 8, München 1994, 370 S.). Wiener Slavistisches Jahrbuch, Band 41, Wien 1995, s. 296–298.

[5] POSPÍŠIL, I. (1997): Rétorika a ruský román. (Tat'jana Jevgen'jevna Avtuchovič: Ritorika i russkij roman XVIII v. Vzaimodejstvija i načal'nyj period formirovanija žanra. Grodno 1995, 185 s.). Svět literatury 1997, 13, s. 116–119.