2

Title: Opera Slavica
Year: 2021
Volume: 31
Issue: 2
Issue title
Jazykovědný sešit
Publication year
2021
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Články
Title Document
Лингвистические особенности выражения эмоций "радость/печаль" в русском и английском языках | 5–16
Suchomlina, Tat'jana Aleksandrovna
PDF
Наименования орудий лова в русском и польском рыболовных социолектах (мотивационный и словообразовательный аспекты) | 17–28
Zięba, Aleksandra
PDF
Блоги политиков в социальных сетях : лингвопрагматический аспект | 29–41
Ryčeva, Jekaterina Aleksejevna
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
Smutný příběh Vislanů ve Vojvodině se šťastným koncem? | 43–55
Bogoczová, Irena
PDF
Наследие Яна Амоса Коменского в аспекте современной чешской и словацкой методики преподавания русского языка (размышление над новыми изданиями) | 57–68
Nedomová, Zdeňka
PDF
Recenze
Title Document
Hommage an professor Dr. Stanislav Žaža | 69–72
Henzelmann, Martin
PDF
Nový pohled na větné členy v ruské a české syntaxi | 73–77
Flídrová, Helena
PDF
Про орфоепічну грамотність українців | 77–85
Lesjuk, Mikola
PDF
Регионы России в парадигме антропоцентризма, лингвокультурологии и культурной географии | 85–89
Gallo, Ján
PDF
Jak jsou tvořena pojmenování kulturních rostlin v slovinských nářečích | 89–92
Přadková, Petra
PDF