A conceptual exploration of polysemy : a case study of (V) - (UP) and (V) - (SHÀNG)

Title: A conceptual exploration of polysemy : a case study of (V) - (UP) and (V) - (SHÀNG)
Variant title:
  • 多義詞的認知語意研究 :以 [V] - [UP] 和 [V] - [SHÀNG] 為例
    • Duōyìcí de rènzhī yǔyì yánjiù : yǐ [V] - [UP] hé [V] - [SHANG] wéi lì
Author: Lu, Wei-lun
Edition
First published
Place of publication
Brno
Publisher
Masaryk University Press
Year of publication
2022
Extent
176 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 515
ISBN
978-80-280-0038-7
978-80-280-0039-4 (online ; pdf)
Language
English
Description
  • Tato studie zkoumá vzájemnou souhru polysémie, kotextu, pojmu a konstruování, přičemž pro ilustraci využívá konstrukční schéma [V] – [UP] (angličtina) a [V] – [SHÀNG] (čínština). Kromě této kognitivně sémantické analýzy se kniha zabývá též dvěma hlavními východisky kognitivní lingvistiky. Na jednu stranu jde o přesvědčení, že význam do značné míry závisí na archetypálním pojímání, což odráží základní kognitivní dispozice člověka. Současně je však subjektivita vnímána jako klíčový prvek při studiu lexikální sémantiky, a to nejen v tom ohledu, že role konceptualizujícího subjektu (tj. mluvčího) je výchozí při každém užití jazyka, ale také s ohledem na nezbytnost subjektivního mentálního "scanningu" v porozumění výrazně utlumeným lexikálním významům.
  • The study investigates the interplay of polysemy with co-text, concept and construal, with the constructional schemas of [V] – [UP] and [V] – [SHÀNG] as illustrations. In addition to the cognitive semantic analysis, the monograph discusses two main beliefs in cognitive linguistics: On one hand, to a large extent, meaning depends on archetypal conception, which reflects basic human cognitive capacities. Subjectivity, on the other hand, is a critical element in the study of lexical semantics, not only in the sense that the role played by the conceptualizing subject is imminent in all usages but in that subjective mental scanning is especially necessary in understanding highly attenuated lexical senses.
License: Not specified license
Rights holder
Masaryk University
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
1 | Language, space and thought | 9–15
Lu, Wei-lun
PDF
hidden-section Literature review
Chapter number Title Custom text
2 | Literature review | 17–29
Lu, Wei-lun
PDF
hidden-section Data and methodology
Chapter number Title Custom text
3 | Data and methodology | 31–34
Lu, Wei-lun
PDF
hidden-section The core senses of up
Chapter number Title Custom text
4 | The core senses of up | 35–61
Lu, Wei-lun
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | The metaphorical senses of up | 63–88
Lu, Wei-lun
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | The core senses of shàng | 89–127
Lu, Wei-lun
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Subjectification, attenuation and conceptual archetypes | 129–150
Lu, Wei-lun
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | The making of lexical meaning | 151–156
Lu, Wei-lun
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
Summary | 157–161
Lu, Wei-lun
PDF
Chapter number Title Custom text
多義詞的認知語意研究:以 [V] - [UP] 和 [V] - [SHÀNG] 為例 : 內容簡述 | 163–166
Lu, Wei-lun
PDF
hidden-section Bibliography
Chapter number Title Custom text
Bibliography | 167–173
Lu, Wei-lun
PDF
hidden-section List of tables
Chapter number Title Custom text
List of tables | 175
Lu, Wei-lun
PDF
hidden-section List of figures
Chapter number Title Custom text
List of figures | 175–176
Lu, Wei-lun
PDF
hidden-section List of abbreviations
Chapter number Title Custom text
List of abbreviations | 176
Lu, Wei-lun
PDF