Monografie nikoli marginální

Title: Monografie nikoli marginální
Source document: Opera Slavica. 2022, vol. 32, iss. 1, pp. 87-91
Extent
87-91
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Danišová, Nikola. Marginálie k figúre šibala v arcinaratívoch: (tematologicko-kultúrne súvislosti). Vydanie: prvé. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021. 202 stran. ISBN 978-80-558-1807-8.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ČECHOVÁ, M. a kol.: Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. 206 s. ISBN 978-80-558-1115-4.

[2] DANIŠOVÁ, N.: Marginálie k figúre šibala v arcinaratívoch: Tematologicko-kultúrne súvislosti. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2021, 202 s. ISBN 978-80-558-1807-8.

[3] DANIŠOVÁ, N.: Metamorfný motív v arcinaratívoch. Mystérium premeny. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. 188 s. ISBN 978-80-558-1597-8.

[4] PLESNÍK, Ľ. a kol.: Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. 472 s. ISBN 978-80-8094-350-9.