Transformation of the concept "museum" in the Ukrainian space

Title: Transformation of the concept "museum" in the Ukrainian space
Variant title:
  • Proměna koncepce muzea v ukrajinském prostoru
Source document: Museologica Brunensia. 2022, vol. 11, iss. 1, pp. 23-31
Extent
23-31
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
After the conference in Japan in 2019, museum communities of different countries discussed the transformation of the concept of "museum" and the need to change the existing definition. The article attempts to outline how the idea of "museum" was transformed among Ukrainian museum workers from the end of the 19th century till now. At this time, active museum life unfolded on Ukrainian lands, and activists sought to outline the museum's mission. The idea of this concept was modified given the change in the political situation. Special requirements for the museum as a tool of propaganda existed within the framework of the Soviet socio-political system. After Ukraine declared independence, theorists and practitioners of the museum business primarily evaluated the museum as an institution of social memory, indicating this direction's importance for Ukrainian civil society. As an official representative of the Ukrainian museum community, the Presidium of the ICOM of Ukraine draws attention to the need to preserve the existing concept's critical characteristic against the current debate's background. At the same time, ICOM Ukraine warned that purely formal compliance with functional criteria does not prevent the transformation of museums into a tool of propaganda. Russia's cynical war against Ukraine in 2022 demonstrates that this is what must avoid at all costs.
Od konference konané v Japonsku v roce 2019 se mezi zástupci muzejní obce v různých zemích diskutuje o transformaci koncepce muzea a potřebě změny stávající definice. Článek se pokouší nastínit, jak se měnilo pojetí muzea v představách ukrajinských muzejních pracovníků od konce 19. století až do současnosti. V této době se na Ukrajině rozvíjel čilý muzejní život a jeho organizátoři se snažili definovat poslání muzeí. Hlavní myšlenka tohoto konceptu byla modifikována s ohledem na změnu politické situace. V rámci sovětského společensko-politického systému existovaly zvláštní požadavky na muzeum jako nástroj propagandy. Od vyhlášení nezávislosti Ukrajiny je muzeum v teoretické i praktické sféře považováno primárně za instituci společenské paměti, což naznačuje velký význam tohoto zaměření pro ukrajinskou občanskou společnost. Předsednictvo Ukrajinského výboru ICOM jako oficiální zástupce ukrajinské muzejní obce upozorňuje na potřebu zachovat hlavní prvky stávající koncepce na pozadí současné situace. ICOM Ukrajina zároveň upozornil, že čistě formální dodržování funkčních kritérií nezabrání transformaci muzeí v nástroj propagandy. Cynická válka Ruska proti Ukrajině v roce 2022 ukazuje, že právě tomu je třeba se za každou cenu vyhnout.
References
[1] ANAN'EV, Vitalij. Rossijskaya muzeologiya vtoroj poloviny KHKH v.: paradigmy, napravleniya i struktury sovetskogo perioda razvitiya. Vesnik Belaruskaga dzyarzhavnaga universiteta kul'tury i mastactv, 2016, vol. 25, no. 1, pp. 221–235.

[2] ANDROSHCHUK, Fedir. E-mail to the author. 9. 11. 2021.

[3] BILIASHIVSKYI, Mykola. Nashi natsionalni skarby. Kyiv, 1918. 15 p.

[4] BONDARETS, Oksana. Muzei: zberezhennia spadshchyny, osmyslennia mynuloho, formuvannia identychnosti. Naukovi zapysky NaUKMA. Istoriia i teoriia kultury, 2021, no. 4, pp. 106–112. https://doi.org/10.18523/2617-8907.2021.4.106-112

[5] CARPOV, Victor (ed.). Sotsiolohiia muzeiu: prezentatsiia na tli prostoru i chasu. Kyiv, 2016. 168 p. ISBN 978-966-452-188-5.

[6] CHMELYK, Roman. E-mail to the author. 25. 01. 2022.

[7] Deiaki pytannia Ukrainskoho instytutu natsionalnoi pamiati: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12 lystopada 2014 zi zminamy, vnesenymy zghidno postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy No 799 vid 3. 10. 2018 r., No 885 vid 16. 10. §§2019§§, No 561 vid 01. 07. 2020 [online]. [accessed 2022-01-28]. Available from www: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2014-%D0%BF#Text.

[8] DIACHUK, Іryna. E-mail to the author. 9. 11. 2021.

[9] DIDUKH, Liudmyla. Mykola Biliashivskyi i rozvytok mistsevykh muzeiv v Ukraini. Kraieznavstvo, 2008, no. 1-4, pp. 119–127.

[10] DUBROVINA, Liubov, Alla KYRYDON and Iryna MATIASH. Instytutsii pamiati: arkhivy, biblioteky, muzei ta kulturno-istorychni zapovidnyky. In SMOLII, Valerii (ed.). Entsyklopediia istorii Ukrainy: Ukraina–Ukraintsi, knyha 2 [online]. Kyiv: Naukova dumka, 2019 [accessed 2022-01-28]. Available from www: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=2.23.

[11] DUBROVSKYI, Volodymyr. Muzei na Ukraini [online]. Kharkiv, 1929. 60 p. [accessed 2022-01-28]. Available from www: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=532.

[12] DZIUBENKO, Natalie. Facebook: Natalie Dzyubenko [online]. 8 June, 2020 [accessed 2022-01-28]. Available from www: https://www.facebook.com/natalie.dzyubenko.9.

[13] FOLGA-JANUSZEWSKA, Dorota. Dzieje pojęcia museum i problemy współczesne. Wprowadzenie do dyskusji nad nową definicją museum. Muzealnictwo, 2020, vol. 61, pp. 27–45. ISSN 0464-1086.

[14] IAKUBOVSKYI, Volodymyr. Muzeieznavstvo: navchalnyi posibnyk-praktykum. Kamianets-Podilskyi: PP Moshak, 2006. 272 p.

[15] KAULEN, Mariya and Evgenij MAVLEEV. Muzej. In Rossijskaya muzejnaya ehnciklopediya. Moskva: Progress, 2005. ISBN 5-7905-1006-Х.

[16] KEPIN, Dmytro. Navchalni vydannia z muzeolohii v Ukraini: krytychnyi analiz. Nizhynska starovyna: zbirnyk rehionalnoi istorii ta pamiatkoznavstva, 2010, vol. 13, no. 10, pp. 173–179.

[17] KHINTS, Hans Martin. Muzei – tse instytut prymyrennia suspilstva. In Istorychna pravda: informatsiinyi resurs [online]. [accessed 2022-01-28]. Available from www: https://www.istpravda.com.ua/articles/514a3df8d8f1f/.

[18] Kratkij slovar' muzejnykh terminov. In Muzej i pamyatniki kul'tury v idejno-vospitatel'noj rabote na sovremennom etape: sb. nauch. tr. / PII kul'tury, vol. 126. Moskva, 1983, p. 107–153.

[19] KYRYDON, Alla. Muzei yak instytutsii pamiati. Ukraina – Yevropa – Svit. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny [online]. 2015, vol. 16, no. 1, pp. 193–200 [accessed 2022-01-28]. Available from www: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2015_16%281%29__23.

[20] MANKOVSKA, Ruslana. E-mail to the author. 30. 11. 2021.

[21] MANKOVSKA, Ruslana. Muzeina sprava v Ukraini: teoretychni, praktychni ta antropolohichni vymiry istorychnoho dosvidu (1920-ti rr. – pochatok XXI st.). Pereiaslav-Khmelnytskyi: Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody, 2017. 518 p. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora istorychnykh nauk.

[22] MEZENTSEVA, Halyna. Muzeieznavstvo (na materialakh muzeiv URSR). Kyiv: Sovetskaya entsiklopediya, 1980. 120 p.

[23] MIKHNO, Oleksandr. Muzei. In Entsyklopediia osvity [online]. 2021 [accessed 2022-01-28]. Available from www: https://lib.iitta.gov.ua/729368/.

[24] MURAVSKA, Svitlana. Muzejni zaklady" u sy'stemi vy'shhoyi osvity' Zaxidnoyi Ukrayiny' na tli svitovy'x tendencij. L'viv: Tsentr pam'yatkoznavst va NAN Ukraїni i UTOPIK, 2018. 243 p. ISBN 978-966-8999-91-8.

[25] Muzei. In Bol'shaya sovetskaya ehnciklopediya [online]. [accessed 2022-01-28]. Available from www: http://bse.sci-lib.com/article078848.html.

[26] OMELCHENKO, Yurij. Rozvytok uchbovykh muzeiv. Kyiv: NMK VO, 1988. 195 p.

[27] OMELCHENKO, Yurij and Larysa DANYLOVA. Druha pidsystema muzeinytstva (istoriia, teoriia, praktyka). Vita Antiqua [online]. 1999, no. 2, p. 251–257 [accessed 2022-01-28]. Available from www: http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/30VA2omelchenko.pdf.

[28] ONUKH, Yezhy. Vyznachennia. Ukrainskyi tyzhden [online]. 29. 08. 2019, vol. 615, no. 35 [accessed 2022-01-28].Available from www: https://tyzhden.ua/Columns/50/234509?fbclid=IwAR3nBzaG9riw4d_pJACEtSF3anxPKlCACZPr88oan-xWoNDWW3sT-ezgrZQ.

[29] Osnovy sovetskogo muzeevedeniya. Moskva: Gosudarstvennoe izdatelstvo kulturno-prosvetitelnoy literatury, 1955. 376 p.

[30] Pro muzei ta muzeinu spravu: Zakon Ukrainy vid 29 chervnia 1995 r. In Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [online]. 1995, no. 25 [accessed 2022-01-28]. Available from www: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text.

[31] Rol muzeiv u kulturnomu ta sotsialno-ekonomichnomu rozvytku krainy: zarubizhnyi dosvid. Analitychna zapyska Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen [online]. [accessed 2022-01-28]. Available from www: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/rol-muzeiv-u-kulturnomu-ta-socialno-ekonomichnomu-rozvitku.

[32] RUDENKO, Serhii. Sotsiokulturne pryznachennia ta instytutsiina spetsyfika muzeiu [online]. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi universytet kultury i mystetstv, 2021. 515 p. [accessed 2022-01-28]. Available from www: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/Rudenko_Diss_KNUKIM_Druk.pdf. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora kulturolohii za spetsialnistiu 26.00.01 “Teoriia ta istoriia kultury”.

[33] RUTYNSKYI, Mykhailo and Olha STETSIUK. Muzeieznavstvo: navchalnyi posibnyk. Kyiv, 2008. 428 p. ISBN 978-966-346-325-4.

[34] SALATA, Oksana. Osnovy muzeieznavstva: navchalno-metodychnyi posibnyk. Vinnytsia: TOV "Nilan-LTD", 2015. 164 p. ISBN 978-966- 924-117-7.

[35] SHEVCHENKO, Victoriia and Iryna LOMACHYNSKA. Muzeieznavstvo: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Universytet "Ukraina", 2007. 288 p. ISBN 966-388-132-4.

[36] SHMIDT, Fedor. Istoricheskie, ehtnograficheskie, khudozhestvennye muzei: Ocherk istorii i teorii muzejnogo dela [online]. Khar'kov, 1919. 103 p. [accessed 2022-01-28]. Available from www: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=726.

[37] SVIENTSITSKYI, Ilarion. Pro muzei i muzeinytstvo: narysy i zamitky [online]. Lviv, 1920. 80 p. [accessed 2022-01-28]. Available from www: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00004392.

[38] VERBYTSKA, Polina. Istorychnyi muzei yak chynnyk prymyrennia ta suspilnoho dialohu. Historical and Cultural Studies, 2014, vol. 1, no. 1, pp. 13–17.

[39] What definition do museums need? Proceedings of the ICOM Committees' day [online]. Paris: Grande galerie de l'évolution (MNHN), March 10, 2020 [accessed 2022-01-28]. Available from www: https://www.icom-ce.org/wp-content/uploads/2021/01/Whatdefinition-Proceedings-ICOM-France.pdf. ISBN 978-2-492113-00-0.