Starý režim a světová revoluce : proměny svobody v dějinách z pohledu Karla VI. Schwarzenberga a Tomáše Garrigua Masaryka

Title: Starý režim a světová revoluce : proměny svobody v dějinách z pohledu Karla VI. Schwarzenberga a Tomáše Garrigua Masaryka
Variant title:
  • The old regime and the world revolution : transformation of freedom in history from the perspective of Karel VI. Schwarzenberg and Tomáš Garrigue Masaryk
Author: Máša, Pavel
Source document: Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 2, pp. 25-65
Extent
25-65
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The First World War in 1918 was considered as a manifestation of much deeper changes that had taken place in Europe since the turn of the 18th and 19th centuries. This development could be evaluated differently. The thesis will present the perspectives of two prominent Czech intellectuals – Tomáš Garrigue Masaryk and Karel VI. Schwarzenberg. It will be shown how these two different, but in many ways similar personalities viewed the issue of freedom under the impression of more general social and political development in postwar Europe. Therefore it will be important to answer what was their ideal of freedom, what role freedom play, according them, in the life of individual and society and how it can be best secured.
References
[1] Bojna [Karel VI. Schwarzenberg]: Pravicové postavy. Díl I. Praha 1936.

[2] Bojna [Karel VI. Schwarzenberg]: Pravicové postavy. Díl II. Praha 1936.

[3] Čapek, Karel: Hovory s T. G: Masarykem. Praha 2019.

[4] Holeček, Josef: Česká šlechta. Výklady časové i historické. Praha 1918.

[5] Ludwig, Emil: Duch a čin. Praha 2012.

[6] Malidajev, Kyril [Karel VI. Schwarzenberg]: Anglický distributismus. Řád II, 1935, s. 170–171.

[7] Malidajev, Kyril [Karel VI. Schwarzenberg]: Slovenská samospráva. Řád I, 1934, s. 573–576.

[8] Masaryk, Tomáš Garrigue: Cesta demokracie. Díl I. Praha 1994.

[9] Masaryk, Tomáš Garrigue: Cesta demokracie. Díl II. Praha 2007.

[10] Masaryk, Tomáš Garrigue: Cesta demokracie. Díl III. Praha 2002.

[11] Masaryk, Tomáš Garrigue: Cesta demokracie. Díl IV. Praha 1997.

[12] Masaryk, Tomáš Garrigue: Světová revoluce. Za války a ve válce 1914–1918. Praha 2005.

[13] Obžalovací spis české šlechty. Národní listy 5. 4. 1918, s. 5.

[14] Schwarzenberg, Karel VI.: Torzo díla. Praha 2007.

[15] Středa, Jindřich [Karel VI. Schwarzenberg]: Abdikace Edvarda VIII. Řád III, 1936, s. 518–528.

[16] Středa, Jindřich [Karel VI. Schwarzenberg, Karel]: Stát a revoluce. Řád II, 1935, s. 388–395.

[17] Arendtová, Hannah: Krize kultury. Čtyři cvičení v politickém myšlení. Praha 1994.

[18] Berlin, Isaiah: Čtyři eseje o svobodě. Praha 1999.

[19] Bezecný, Zdeněk: Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. České Budějovice 2005.

[20] Bonnassie, Pierre: Svoboda a otroctví. In: Le Goff, Jacques – Schmitt, Jean-Claude: Encyklopedie středověku. Praha 1998, s. 766–776.

[21] Broklová, Eva: Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost T. G. Masaryka. Praha 2001.

[22] Burke, Edmund: Úvahy o revoluci ve Francii. Brno 1997.

[23] Carter, Ian: Positive and Negative Liberty. In: Zalta, Edward N. (ed.): The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2021 Edition), dostupné online: https://plato.stanford.edu/entries/liberty-positive-negative/, citováno 20. 1. 2022

[24] Činátl, Kamil: Dějiny a vyprávění. Palackého dějiny jako zdroj historické obraznosti národa. Praha 2011.

[25] Dahrendorf, Ralf: Pokušení nesvobody. Intelektuálové v časech zkoušek. Jinočany 2008.

[26] Dokulil, Miloš: Masaryk a náboženství. Brno 2018.

[27] Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Nečasová, Denisa a kol.: Svůdnost sociálního experimentu. Nový člověk 20. století. Praha 2018.

[28] Glassheim, Eagle: Urození nacionalisté. Česká šlechta a národnostní otázka v 1. pol. 20. století. Praha 2012.

[29] Goňcová, Marta: Krize demokracie ve 20. století a Evropa. Brno 2010.

[30] Hájková, Dagmar – Horák, Pavel (eds.): Republika Československá 1918–1939. Praha 2018.

[31] Hazdra, Zdeněk: Šlechta ve službách Masarykovy republiky. Praha 2015.

[32] Horčička, Václav: Schwarzenbergové, orlická větev. In: Horčička, Václav – Županič, Jan: Šlechta na Křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mansfeldové v 1. polovině 20. století. Praha 2017, s. 423–584.

[33] Kováč, Dušan – Michela, Miroslav: Na ceste k poznaniu. Dušan Kováč o slovenskom dejepisectve s Miroslavom Michelom. Bratislava 2020.

[34] Kučera, Martin: Pekař proti Masarykovi. Historik a politika. Praha 1995.

[35] Loewenstein, Bedřich: Evropská krize v Masarykově diagnóze a terapii. In: Loewenstein, Bedřich: Občanská společnost a její krize. Brno 2015, s. 268–290.

[36] Marek, Pavel: Český katolicismus 1890–1914. Kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století. Olomouc – Rosice 2003.

[37] Marek, Pavel: K některým aspektům církevní krize na počátku první Československé republiky. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Politologia 3, 2004, s. 161–179.

[38] Bloch, Marc: Králové divotvůrci. Praha 2004.

[39] Med, Jaroslav: Spisovatelé a krize demokracie. Česká literatura LVI, 2008, s. 491–507.

[40] Mill, John Stuart: Vybrané spisy o etice společnosti a politice. Díl II. Praha 2018.

[41] Neudorflová, Marie L.: Zapomenutý koncept Masarykovy "humanitní demokracie". In: Řepa, Milan (ed.): 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha 2008, s. 243–256.

[42] Nový, Lubomír: K pojmům "demokracie a theokracie" v Masarykově politické filosofii. In: První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk. Praha 1995, s. 269–275.

[43] Patočka, Jan: Masaryk a dnešní otázky. In: Patočka, Jan: Češi. Díl I. Praha 2006, s. 87–91.

[44] Placák, Petr: Duch křesťanství a duch otroctví. Karel Schwarzenberg (1911–1987). Část 1. In: Střední Evropa. Revue pro středoevropskou kulturu a politiku 14. 1998, č. 85, s. 43–58.

[45] Placák, Petr: Duch křesťanství a duch otroctví. Karel Schwarzenberg (1911–1987). Část 2. In: Střední Evropa. Revue pro středoevropskou kulturu a politiku 15. 1999, č. 86, s. 107–120.

[46] Placák, Petr: Duch křesťanství a duch otroctví. Karel Schwarzenberg (1911–1987). Část 3. In: Střední Evropa. Revue pro středoevropskou kulturu a politiku 15. 1999, č. 87, s. 116–127.

[47] Petrusek, Miloslav (red.): Velký sociologický slovník. Díl II. Praha 1996, "svoboda", s. 1254–1255.

[48] Polák, Stanislav: T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou. Díl 7. Praha 2014.

[49] Pullmann, Michal: Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění. Soudobé dějiny XV, 2008, s. 703–717.

[50] Putna, Martin C.: Torzo díla Karla VI. Schwarzenberga. In: Schwarzenberg, Karel VI.: Torzo díla. Praha 2007, s. 7–82.

[51] Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1918–1945. Praha 2010.

[52] Putterman, Theodore L.: Berlin's Two Concepts of Liberty: A Reassessment and Revision. Politiy XXXVIII, n. 3, Jul. 2006, p. 416–466.

[53] Rhys, Jones: Beethoven and the sound of revolution in Vienna, 1792–1814. The Historical Journal LVII, 2014, pp. 947–971.

[54] Scruton, Roger: The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought. Palgrave Macmillan 2007, "freedom, political", p. 260–262.

[55] Swift, Adam: Politická filozofie. Základní otázky moderní politologie. Praha 2005.

[56] Šedivý, Ivan: T. G. M. K mytologii první československé republiky. Praha 2022.

[57] Šmíd, Marek: Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920–1950. Brno 2015.

[58] Taylor, Charles: What's Wrong with Negative Liberty. In: Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers, vol. 2, 1985, pp. 211–219.

[59] Tocqueville, Alexis de: Starý režim a revoluce. Praha 2003.

[60] Tomeš, Josef: Viktor Dyk a T. G. Masaryk. Dvojí reflexe češství. Praha 2014.