Zemřel prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.

Title: Zemřel prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2022, vol. 27, iss. 2, pp. 125-127
Extent
125-127
  • ISSN
    1805–918X (print)
    2336–4505 (online)
Type: Anniversary article; Obituary
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Bez autora 2013: Bibliografie Vladimíra Podborského za léta 2003–2013, Studia Archaeologica Brunensia 18/1, 13–19.

[2] Měřínský, Z. 2004: K jubileu prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc.. In: K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno, 13–23.

[3] Měřínský, Z. 2013: K životnímu výročí prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc., Studia Archaeologica Brunensia 18/1, 5–11.

[4] Palátová, H. – Švecová, R. 2004: Bibliografie prací prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc. (do roku 2002). In: K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno, 25–34.

[5] Stuchlík, S. 2003: Sedmdesátiny Vladimíra Podborského, Pravěk NŘ 12/2002, 3–5.