Miroslav Bálek a zobrazování z výšky v archeologii : (vzpomínkové vyprávění)

Title: Miroslav Bálek a zobrazování z výšky v archeologii : (vzpomínkové vyprávění)
Author: Šedo, Ondrej
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2022, vol. 27, iss. 2, pp. 128-164
Extent
128-164
  • ISSN
    1805–918X (print)
    2336–4505 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Bálek, M. – Šedo, O. 1994: Neue Forschungsergebnisse in Mušov (Rettungsgrabubgen beim Bau der Autobahn Mikulov – Brno, Juli – November 1993). In: H. Friesinger – J. Tejral – A. Stuppner (Hrsg.): Markomannenkriege: Ursachen und Wirkungen. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 1. Brno, 85–97.

[2] Čižmář, M. – Geislerová, K. – Unger, J. (eds.) 2000: Výzkumy – Ausgrabungen 1993–1994. Brno.

[3] Groh, S. – Sedlmayer, H. 2015: Expeditiones Barbaricae. Forschungen zu den römischen Feldlagern von Engelhartstetten, Kollnbrunn und Ruhhof. Archäologische Forschungen in Niederösterreich N. F. 2. Krems.

[4] Harris, R. 2008, 2011, 2018: Impérium – Lustrum – Diktátor. Praha.

[5] Kazdová, E. – Podborský, Vl. (eds.) 2007: Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. Brno.

[6] Kolník, T. 1980: Doba rímska a doba sťahovania národov. Slovenská Archeológia XXVIII/1, 197–203.

[7] Malá, T. 2022: Jeho předpovědi vycházejí na 86 %: Vědec předvídá lidstvu zlom na rok 2045. Dotyk, 28. 10. 2022, nahlíženo 30. 10. 2022, https://www.dotyk.cz/magazin/ray-kurzweil-predpoved-21001027.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=826531&dop_source_zone_na

[8] Minařík, M. a kol. 2001: Křídla nad Brnem. Brno.

[9] Podborský, V. a kol. 1999: Pravěká sociokulturní architektura na Moravě. Brno.

[10] Podborský, V. 2005: Vzpomínka na Ing. Miroslava Bálka (8. 7. 1946 – 24. 8. 2003). Pravěk NŘ (2003) 13, 15–24.

[11] Podborský, V. 2007: Vzpomínka na Ing. Miroslava Bálka (8. 7. 1946 – 24. 8. 2003). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Studia minora Facultatis philosophiae universitatis Brunensis M 10–11, 2005–2006, 5–8.

[12] Podborský, V. – Bálek, M. 2001: Začátky letecké archeologie na jižní Moravě. In: V. Podborský (ed.): 50 let archeologických výzkumů Masyrykovy univerzity na Znojemsku. Brno, 59–84.

[13] Reddé, M. – von Schnurbein, S. 2001: Alésia: fouilles et recherches franco-allemandes sur les travaux militaires romains autour du Mont-Auxois (1991–1997). Tome I: Les fouilles. Paris.