Questions for Czech architectural history

Title: Questions for Czech architectural history
Source document: Art East Central. 2023, vol. [3], iss. 3, pp. 183-188
Extent
183-188
  • ISSN
    2695-1428 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Vybíral, Jindřich, ed. Síla i budoucnost jest národu národnost: architektura a česká politika v 19. století / The Strength and Future of the Nation is National Identity, Prague: UMPRUM, 2020. ISBN 978-80-88308-23-2.
Hnídková, Vendula, ed. Duch, který pracuje: architektura a česká politika, 1918–1945 / A Spirit at Work: Architecture and Czech Politics, 1918–1945, Prague: UMPRUM, 2020.
Rollová, Veronika, a Jirkalová, Karolina, ed. Budoucnost je skryta v přítomnosti: architektura a česká politika, 1945–1989 / The Future is Hidden in the Present: Architecture and Czech Politics, 1945–1989, Prague: UMPRUM, 2021. ISBN 978-80-88308-53-9.
Říha, Cyril, ed. Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí: architektura a česká politika po 1989 / The Rule over Your Affairs Once Lost Will Return to You: Architecture and Czech Politics after 1989, Prague: UMPRUM, 2022.
Říha, Cyril, ed. et al. Architektura a česká politika v 19.–21. století / Architecture and Czech Politics from the 19th to the 21st Centuries, Prague: UMPRUM, 2022.
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.