Archeologická sbírka ze starého města "Na Valách" : charakteristika sbírky a současný stav zpracování

Title: Archeologická sbírka ze starého města "Na Valách" : charakteristika sbírky a současný stav zpracování
Variant title:
  • Archaeological collection from Staré Město "Na Valách" : characteristics of the collection and the current state of processing
Source document: Museologica Brunensia. 2023, vol. 12, iss. 2, pp. 27-30
Extent
27-30
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek je věnován historii vytváření archeologické sbírky, kterou tvoří archeologické nálezy pocházející z archeologických výzkumů, které byly provedeny na lokalitě Staré Město "Na Valách". V textu je stručně nastíněn nejen vývoj archeologických výzkumů, ale i vývoj spojený s utvářením archeologické sbírky a jejími specifiky. Je zde představen proces, který byl nastaven v posledních letech kurátorkou sbírky.
The contribution deals with the history of creation of the archaeological collection, which consists of archaeological finds from excavations carried out at the site of Staré Město "Na Valách". The text briefly outlines not only the history of archaeological research at the site, but also the development associated with the creation of the archaeological collection and its specifics. The process that was set up in recent years by the curator of the collection is presented here.
References
[1] Archiv Archeologického ústavu Moravského zemského muzea.

[2] Archiv Centra slovanské archeologie Moravského zemského muzea. Přírůstková kniha Centra slovanské archeologie Moravského zemského muzea.

[3] Archiv Moravského zemského muzea. Směrnice generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 ze dne 1. listopadu 2014 "Režim zacházení se sbírkovými předměty Moravského zemského muzea".

[4] HOCHMANOVÁ-VÁVROVÁ, Věra. Velkomoravské pohřebiště ve Starém Městě "Na Valách". Výzkum v letech 1957–1959. Časopis Moravského Musea, vědy společenské, 1962, roč. 47, s. 201–270.

[5] HRUBÝ, Vilém. Staré Město. Velkomoravské pohřebiště "Na Valách". Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955, s. 30–31.

[6] HRUBÝ, Vilém. Staré Město. Velkomoravský Velehrad. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965.

[7] JUNEK, Marek (ed.). Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení. Praha: Univerzita Karlova, 2013. ISBN 978-80-7308-513-1.

[8] KIRSCH, Otakar. Mezi teorií, praxí a ideologií. K vývoji speciální muzeologie v českých zemích v letech 1948–1989 [online]. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2020 [cit. 2023-10-27]. Dostupný z www: https://www.muni.cz/lide/9857-otakar-kirsch/kvalifikace. Habilitační práce.