Distribution of (non-)syllabic present tense forms of the verb býti in the 3rd-person singular in Old Czech

Title: Distribution of (non-)syllabic present tense forms of the verb býti in the 3rd-person singular in Old Czech
Source document: Linguistica Brunensia. 2023, vol. 71, iss. 2, pp. 59-81
Extent
59-81
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Article
Language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
In the presented article, I follow the previous works investigating clitics in the history of the Czech language. Particularly, I aim to describe the distribution of the 3sg present tense be forms in Old Czech prosaic texts dated to the 14th and 15th centuries, and, subsequently, assess their status in the scope of the grammaticalization theory. Since each form bears several functions in a clause, I explore the effect of both the verb's function and form on its distribution. The observations made here are then contextualized, compared to the contemporary Czech, as well as the Old Czech situation, especially focusing on the 2sg forms that show a similar formal variation as the 3sg forms. The numerical data presented here are supplemented with statistical tests whose results and methods are in detail published online on GitHub.
Note
This research was funded by the Internal Grant Agency of Masaryk University (IGA MU), grant CZ.02.2. 69/0.0/0.0/19_073/0016943, project Truncated "s" and "j" in Old Czech.
References
[1] Březina, Martin. 2023. The distribution of (non-)syllabic present tense forms of the verb býti in the second-person singular in Old Czech. Listy filologické. 145(1-2), in print.

[2] Čech, Radek - Kosek, Pavel - Navrátilová, Olga - Mačutek, Ján. 2023. Development of the word order of the reflexive enclitic sě/se dependent on a finite verb in Czech translations of the Gospel of Matthew from the 14th to the 21st century. Journal of Historical Linguistics, https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/jhl.21029.cec

[3] Franks, Steven - King, Tracy H. 2000. A Handbook of Slavic Clitics. New York: Oxford University Press.

[4] Fried, Mirjam. 1994. Second-Position Clitics in Czech: Syntactic or Phonological? Lingua. 94(2-3), pp. 155-175.

[5] Gebauer, Jan. 1929. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV. Skladba [online]. In: Trávníček, František, ed. Praha: Česká akademie věd a umění. [cited 10. 11. 2022]. https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/literatura/edice/f66effc8-4a20-4157-b6f2-4fee090c2e7c/plny-text/s-aparatem/folio/př%C3%ADdešt%C3%AD

[6] Gebauer, Jan. 1958. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III. Tvarosloví, II. Časování [online]. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd. [cited 10. 11. 2022]. https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/literatura/edice/9e9f5956-ec3e-425f-9245-3f737cf39a97/plny-text/s-aparatem/folio/I

[7] Grepl, Miroslav - Karlík, Petr - Nekula, Marek - Rusínová, Zdenka, eds. 2012. Příruční mluvnice češtiny. Second, revised edition. Praha: NLN.

[8] Halpern, Aaron L. 1998. Clitics. In: Spencer, Andrew - Zwicky, Arnold M., eds. The Handbook of Morphology. Oxford: Blackwell Publishers Ltd, pp. 101-121. https://doi.org/10.1002/9781405166348.ch5

[9] Hana, Jiří. 2007. Czech Clitics in Higher Order Grammar. Ohio. Ph.D. Thesis. The Ohio State University. https://ufal.mff.cuni.cz/~hana/bib/hana-diss.pdf

[10] Hansen, Björn. 2017. Gramatikalizace. In: Karlík, Petr - Nekula, Marek - Pleskalová, Jana, eds. CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. [cited 25. 2. 2021]. https://www.czechency.org/slovnik/GRAMATIKALIZACE

[11] Hopper, Paul J. - Traugott, Elizabeth C. 2003. Grammaticalization. Second edition. Cambridge - New York: Cambridge University Press.

[12] Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.. [cited 26. 11. 2022]. https://prirucka.ujc.cas.cz/

[13] Jagódzka, Dorota. 2018. Auxiliary clitics in Polish. In: Linguistics Beyond and Within (LingBaW) 4. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. pp. 63-78. https://doi.org/10.31743/lingbaw.5666

[14] Jung, Hakyung. 2020. The be-auxiliary's categorial status in Old Russian. Studia Linguistica. 74(1), pp. 1-32.

[15] Karlík, Petr. 2009. Sloveso "být" v češtině a jinde. In: Přednášky a besedy z XLII. běhu LŠSS. Brno: MU, pp. 83-92.

[16] Karlík, Petr. 2017a. Auxiliár. In: Karlík, Petr - Nekula, Marek - Pleskalová, Jana, eds. CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. [cited 26. 8. 2020]. https://www.czechency.org/slovnik/AUXILIÁR

[17] Karlík, Petr. 2017b. Spona. In: Karlík, Petr - Nekula, Marek - Pleskalová, Jana, eds. CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. [cited 25. 8. 2020]. https://www.czechency.org/slovnik/SPONA

[18] Kolaković, Zrinka - Jurkiewicz-Rohrbacher, Edyta - Hansen, Björn - Filipović Đurđević, Dušica - Fritz, Nataša. 2022. Clitics in the wild: Empirical studies on the microvariation of the pronominal, reflexive and verbal clitics in Bosnian, Croatian and Serbian. Berlin: Language Science Press. http://langsci-press.org/catalog/book/339

[19] Komárek, Miroslav. 1986. Mluvnice češtiny 2, Tvarosloví. Praha: Academia.

[20] Kosek, Pavel. 2011. Enklitika v češtině barokní doby. Brno: Host.

[21] Kosek, Pavel. 2014. Historická mluvnice češtiny I. Brno: Masarykova univerzita.

[22] Kosek, Pavel. 2015. Development of Word Order of Preterit Auxiliary Clitics in the Old Czech Bibles. In: Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar: proceedings of FDSL 10.5, Brno 2014. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, pp. 177-198.

[23] Kosek, Pavel. 2017. Die Wortstellung des Präteritum-Auxiliars in den ältesten tschechischen Prosatexten. Zeitschrift für Slawistik. Akademie-Verlag. 62(4), pp. 621-646.

[24] Kosek, Pavel - Čech, Radek - Navrátilová, Olga. 2021. Vliv délky iniciální fráze na slovosled enklitického reflexiva sě závislého na verbu finitu ve staročeském Pasionálu. In: Brehmer, Bernhard - Gattnar, Anja - Perevozchikova, Tatiana, eds. Von A wie Aspekt bis Z wie zdvořilost. Ein Kaleidoskop der Slavistik für Tilman Berger zum 65. Geburtstag. Tübingen: Verlag Tübingen University Press, pp. 279-287.

[25] Kosek, Pavel - Čech, Radek - Navrátilová, Olga. 2022. The Influence of the Latin Vulgate on the Word Order of Pronominal Enclitics in the 1st Edition of the Old Czech Bible. In: Mendoza, Imke - Birzer, Sandra, eds. Diachronic Slavonic Syntax. Traces of Latin, Greek and Church Slavonic in Slavonic Syntax. Berlin - Boston: De Gruyter Mouton, pp. 53-80.

[26] Kosek, Pavel - Navrátilová, Olga - Čech, Radek - Horák, Martin. 2020. Slovosled pronom inálních enklitik mi, si, ti, ho, mu závislých na verbu finitu v prvním vydání Bible kralické. Listy filologické. 143(1-2), pp. 99-147.

[27] Kosek, Pavel - Navrátilová, Olga - Čech, Radek - Mačutek, Ján. 2018. Word order of re flexive sě in finite verb phrases in the first edition of the Old Czech Bible translation (part I, II). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. 133(3), pp. 177-200.

[28] Lenertová, Denisa. 2004. Czech pronominal clitics. Journal of Slavic Linguistics. 12(1/2), pp. 135-171.

[29] Migdalski, Krzysztof. 2006. The Syntax of Compound Tenses in Slavic. Utrecht: LOT.

[30] Migdalski, Krzysztof. 2010. On the relation between V2 and the second position cliticization. Lingua. 120(2), pp. 329-353.

[31] Migdalski, Krzysztof. 2016. Second position effects in the syntax of Germanic and Slavic languages. Wrocław: Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego.

[32] Migdalski, Krzysztof. 2020. The Auxiliary 'be' as a Bundle of phi-features. In: Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Urbana-Champaign Meeting [FASL 26], pp. 246-263. https://lsa.umich.edu/content/dam/slavic-assets/slavic-documents/FASL%2026%20reformatted%20with%20CIP%20FINAL.pdf

[33] Nováková, Barbora. 2018. Řazení klitiky -s v současné češtině. Brno. Diploma thesis. Masaryk University. https://is.muni.cz/auth/th/ie2lq/

[34] Toman, Jindřich. 2000. Prosodické spekulace o klitikách v nekanonických pozicích. In: Hladká, Zdeňka - Karlík, Petr, eds. Čeština - univerzália a specifika 2. Brno: MU, pp. 161-166.

[35] Uhlířová, Ludmila - Kosta, Petr - Veselovská, Ludmila. 2017. Klitikon. In: Karlík, Petr - Nekula, Marek - Pleskalová, Jana, eds. CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. [cited 25. 7. 2020]. https://www.czechency.org/slovnik/KLITIKON

[36] Zimmerling, Anton - Kosta, Peter. 2013. Slavic clitics: a typology. STUF - Language Typology and Universals. 66(2), pp. 178-214. https://doi.org/10.1524/stuf.2013.0009

[37] Zwicky, Arnold M. 1985. Clitics and Particles. Language. 61(2), pp. 283-305. https://www.jstor.org/stable/414146