Jazyk a duchovná kultúra v slovensko-slovanských súvislostiach

Title: Jazyk a duchovná kultúra v slovensko-slovanských súvislostiach
Source document: Opera Slavica. 2023, vol. 33, iss. 4, pp. 99-104
Extent
99-104
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Šašerina, Svetlana; Žeňuch, Peter; Hríbová, Marína (eds.). Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : slovensko-slovanské súvislosti. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022. 351 s. ISBN 978-80-89489-54-1
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ŠAŠERINA, S., ŽEŇUCH, P., HRÍBOVÁ, M. (eds): Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre. Slovensko-slovanské súvislosti. Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v. v. i. – Slovenský komitét slavistov, Bratislava 2022. 352 s. ISBN 978-80-89489-54-1.