Zborník k jubileu Iva Pospíšila

Title: Zborník k jubileu Iva Pospíšila
Source document: Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 2, pp. 171-174
Extent
171-174
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Pavera, Libor (ed.). Literatura jako svědectví paměti: sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc. Praha: Verbum, 2022. 551 s. ISBN 978-80-88507-00-0.
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.