[Budinský-Krička, Vojtěch; Veliačik, Ladislav. Krásna Ves: Gräberfeld der Lausitzer Kultur]

Title: [Budinský-Krička, Vojtěch; Veliačik, Ladislav. Krásna Ves: Gräberfeld der Lausitzer Kultur]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 167-168
Extent
167-168
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Budinský-Krička, Vojtěch; Veliačik, Ladislav. Krásna Ves: Gräberfeld der Lausitzer Kultur. Nitra: Archäologisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 1986. 154 s. Materialia Archaeologica Slovaca.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.