D19

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1972
Volume: 21
Issue: D19
Publication year
1973
Z konference o N. A. Někrasovovi
Title Document
[Úvod] | [7]
PDF
A.S. Puškin ve dvojí tradici ruské epiky čtyřicátých-sedmdesátých let : (Lermontov a Někrasov) | [7]–12
Svatoň, Vladimír
PDF
Neruda a Někrasov : (k typovému příbuzenství obou básníků) | [13]–19
Honzík, Jiří
PDF
Ejchenbaum o Někrasovovi | [21]–26
Grebeníčková, Růžena
PDF
O potížích překladu Někrasovových básní do češtiny | [27]–32
Bergrová, Zdenka
PDF
K problematice Někrasovovy občanské poezie v české recepci | [33]–38
Vlašínová, Vlasta
PDF
Poéma N.A. Někrasova a sovětská poezie | [39]–42
Burian, Jaroslav
PDF
Ohlas a recepce Někrasovova díla v makedonské a bulharské literatuře | [43]–50
Dorovský, Ivan
PDF
Stati
Title Document
Die gereimte Katharinenlegende im Codex Nr. 206 der Stiftsbibliothek in Götteweig nebst einem Prager Fragment : (donum Arturo Závodský sexagenario oblatum) | [51]–76
Zatočil, Leopold
PDF
Osobnost Josefa Floriana a bibliografie vydavatelství Stará Říše : (k 100. výročí Florianova narození) | [77]–86
Orlíčková, Hana
PDF
Die Dialektik Individuum - Gesellschaft bei Bertolt Brecht und William Shakespeare : (Untersucht an den "Coriolan"-Stücken) | [87]–100
Richter, Dieter
PDF
Rozhledy
Title Document
K problematice bibliografie díla Josefa Dobrovského | [101]–103
Pražák, Richard
PDF
Slovinský literární realismus a jeho jugoslávský kontext | [105]–113
Kudělka, Viktor
PDF
Dvě polské publikace o literatuře pro děti a mládež | [115]–117
Tenčík, František
PDF
Le refus de la psychologie traditionnelle chez Marguerite Duras | [119]–129
Šrámek, Jiří
PDF
Nový slovník ruských spisovatelů : (na okraj teorie a dějin naukové prózy) | [131]–134
Mandát, Jaroslav
PDF
Les origines de la culture et de la litterature roumaines | [135]–142
Šrámek, Jiří
PDF
Zamyšlení nad zvukovou dokumentací českého divadla | [143]–148
Srna, Zdeněk
PDF
Theatralia et cinematographica : (volume II) | [149]–153
Novák, Otakar
PDF
Materiály
Title Document
Dva dopisy Karla Jaromíra Erbena z Ruska | [155]–[161]
Jirásek, Josef; Vlašínová, Vlasta
PDF
Dva dopisy Vítězslava Nezvala K.H. Hilarovi o dramatu Milenci v Kiosku | [161]–164
Závodský, Artur
PDF
Recenze
Title Document
[Urban, Zdeněk. Pozapomenutá tvář Boženy Němcové] | [165]–167
Dorovský, Ivan
PDF
[Loužil, Jaromír. Ignác Jan Hanuš] | 167–168
Jeřábek, Dušan
PDF
[Ďurišin, Dionýz. Z dejín a teórie literárnej komparatistiky] | 168–170
Vlašínová, Vlasta
PDF
Růže, kterouž smrt zavřela | 170–171
Beneš, Bohuslav
PDF
[Voldán, Jiří. Šli tři muzikanti a jiné vzpomínky na ty, o nichž se málo psalo] | 171–172
Závodský, Artur
PDF
[Laichman, Miloslav. Brněnská Levá fronta 1925-1933] | 172–173
Závodský, Artur
PDF
[Ibsen, Henrik. A critical anthology] | 173–174
Munzar, Jiří
PDF
The unpublished lectures of William Morris | 174–175
Kocmanová, Jessie
PDF
Филологические записки, № 1, 1971 : серия литературы и фольклора | 176–177
Mandát, Jaroslav
PDF
[Csanda, Sándor. Harmadik nemzedék] | 178
Pražák, Richard
PDF
Zprávy
Title Document
In memoriam Josefa Matouše | [179]–180
Pelikán, Jarmil
PDF
Antonín Škarka zemřel | 180–181
Kopecký, Milan
PDF
Petr Grigorjevič Bogatyrev zemřel | 181–183
Beneš, Bohuslav
PDF
Alois Sivek odešel | 183–184
Závodský, Artur
PDF
Šedesátiny Josefa Hrabáka | 184–186
Válek, Vlastimil
PDF
K šedesátinám Františka Tenčíka | 186–187
Palas, Karel
PDF
Veřejné přednášky o literatuře v letech 1968-1971 | [188]–195
Válek, Vlastimil
PDF
Výměna
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [196]–206
Hošková, Magda
PDF