D12

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1965
Volume: 14
Issue: D12
Publication year
1965
Stati
Title Document
Tradice historickotypologické metody v literární vědě | [5]–17
Burian, Jaroslav
PDF
Problematika třídění současné české memoárové literatury | [19]–34
Válek, Vlastimil
PDF
Cцeничecкaя и литepaтуpнo-кpитичecкaя cyдьбa "Клoпa" и "Бaни" B. Maякoвcкoгo | [35]–46
Mikulášek, Miroslav
PDF
K využití starší literatury v lidových svitách E.F. Buriana | [47]–55
Kopecký, Milan
PDF
Denis Diderot a snahy francouzského osvícenství | [57]–73
Novák, Otakar
PDF
Befreiung der Altväter : (ein Gedicht aus dem 15. Jahrhundert, nach der Dessauer Handschrift Cod. 24 erstmals herausgegeben) | [75]–93
Zatočil, Leopold
PDF
Oбpaз Дoвбyшa в пoэтичecкoм твopчecтвe Юpия Фeдькoвичa | [95]–105
Krhoun, Mečislav
PDF
En marge ďun entracte poétique de Guillevic | [107]–122
Stupka, Vladimír
PDF
První pokus o básnický překlad Slova o polku Igoreve do bulharštiny a lidová slovesná tvorba | [123]–135
Dorovský, Ivan
PDF
Textové variace Lustigovy povídky Můj známý Vili Feld | [137]–144
Palas, Karel
PDF
Naše překlady "Pazuchinovy smrti" | [145]–157
Vlašínová, Vlasta
PDF
Rozhledy
Title Document
Die deutsche proletarisch-revolutionäre Literatur als Gegenstand germanistischer Forschung in der DDR | [159]–164
Petr, Pavel
PDF
A Tribute to Shakespeare | [165]–189
Štěpaník, Karel
PDF
Quelques problèmes actuels des études Mussetiennes | [191]–200
Fryčer, Jaroslav
PDF
Nieznany portret Cześnika Raptusiewicza z początku lat czterdziestych XIX w. | [201]–206
Inglot, Mieczysław
PDF
Zwei Eddaübersetzungen | [207]–210
Zatočil, Leopold
PDF
Dvě publikace z oblasti filmové vědy | [211]–214
Rajnošek, Leo
PDF
Materiály
Title Document
Heизвecтнaя aвтoбиoгpaфия A.И. Эpтeля : (из apxивa Aвг. Bpзaля) | [215]–221
Mandát, Jaroslav
PDF
Recenze
Title Document
Из истории русско-славянских литературных связей 19 [i.e. XIX] в. | [223]–227
Krhoun, Mečislav; Kšicová, Danuše
PDF
[Šubová, Esfir. Zaostřeno na detail] | 227–229
Závodský, Artur
PDF
Nová studie o srbské lidové epice | 229–231
Dorovský, Ivan
PDF
[Moravec, Dušan. Vezi med slovensko in česko dramo] | 231–233
Krystýnek, Jiří
PDF
[Buriánek, František. Karel Toman] | 233–234
Závodský, Artur
PDF
[Aslan, Odette. L'art du Théâtre] | 234–235
Srna, Zdeněk
PDF
Славістичний збірник | 235–237
Krhoun, Mečislav
PDF
[Kruta, Vladislav. K počátkům vědecké dráhy J.E. Purkyně] | 237–238
Pelikán, Jarmil
PDF
[Debenedetti, Giacomo. Intermezzo] | 238–241
Rosendorfský, Jaroslav
PDF
Literatura ukraińska. Wypisy | 241–242
Krhoun, Mečislav
PDF
Československo-bulharské vztahy v zrcadle staletí | 242–244
Dorovský, Ivan
PDF
[Kindermann, Heinz. Bühne und Zuschauerraum] | 245–246
Srna, Zdeněk
PDF
[Petr, Pavel. Hašeks "Schweiks" [i.e. "Schweik"] in Detuschland] | 246–247
Václavek, Ludvík
PDF
Leopold Sédar Senghor | 247–248
Fryčer, Jaroslav
PDF
[Boisdeffre, Pierre de. Metamorphose de la litterature] | 248–249
Fryčer, Jaroslav
PDF
[Portuondo, José Antonio. Bosquejo histórico de las letras cubanas] | 249–250
Bartoš, Lubomír
PDF
[Cattaui, Georges. Proust perdu et retrouvé] | 250
Fryčer, Jaroslav
PDF
[Lüdeke, Henry. Geschichte der amerikanischen Literatur] | 251–252
Kocmanová, Jessie
PDF
[Press, John. The Chequer'd Shade] | 252
Štukavec, Libor
PDF
Søren Kierkegaard, international bibliografi | 252–253
Štukavec, Libor
PDF
Zprávy
Title Document
Prof. Dr. Geerdts in Brno | [255]–256
Petr, Pavel
PDF
Nález ztraceného staročeského tisku | 256
Kopecký, Milan
PDF
Zajímavá korespondence | 256
Gregor, Alois
PDF
Vědecká konference o boji proti fašismu v umění | 256–257
Válek, Vlastimil
PDF
Veřejné přednášky o literatuře | 257–262
Válek, Vlastimil
PDF
Výměna
Title Document
Výměna | [263]–268
PDF