D28

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1981
Volume: 30
Issue: D28
Publication year
1981
Stati
Title Document
Frekvence české poválečné memoárové literatury | [7]–17
Válek, Vlastimil
PDF
Některé poznámky k možné reinterpretaci Haškova Švejka | [19]–28
Corduas, Sergio
PDF
Petr Bezruč a Leoš Janáček | [29]–38
Závodský, Artur
PDF
K.D. Balmont a česká poezie | [39]–52
Kšicová, Danuše
PDF
Žánrové a tvaroslovné tendence sovětské literatury dvacátých a třicátých let | [53]–70
Mikulášek, Miroslav
PDF
Otázky srovnávacího studia literatur střední a jihovýchodní Evropy | [71]–80
Dorovský, Ivan
PDF
Problémy studia a vydávání staročeské světské lyriky | [81]–97
Kopecký, Milan
PDF
Štěpánské legendy : k literárnímu profilu nejstarších uherských legend z 2. poloviny 11. a počátku 12. století | [99]–111
Pražák, Richard
PDF
Rozhledy
Title Document
Sporné otázky teorie a dějin ruské literární pohádky | [113]–119
Mandát, Jaroslav
PDF
Jubilea
Title Document
Nad odkazem Arna Nováka | [121]–126
Jeřábek, Dušan
PDF
Literární bohemistika na brněnské univerzitě | [127]–132
Kopecký, Milan
PDF
Z historie a současnosti slavistického bádání na katedře ruské a sovětské literatury a slovanských literatur | [133]–138
Mikulášek, Miroslav; Krystýnek, Jiří
PDF
Recenze
Title Document
[Kopecký, Milan. Pokrokové tendence v české literatuře od konce husitství do Bílé hory] | [139]–140
Palas, Karel
PDF
[Wildová-Tosi, Alena. Un poeta romantico ceco : prose autobiografiche di K.H. Mácha] | 140–142
Seidl, Ivan
PDF
[Jeřábek, Dušan. Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček Borovský v letech bachovské reakce] | 142–143
Kudrna, Jaroslav
PDF
[Žáček, Václav. Josef Václav Frič] | 144
Jeřábek, Dušan
PDF
[Štorek, Břetislav. Listy Petra Bezruče Janu Herbenovi] | 145–147
Závodský, Artur
PDF
[Del'Agatta, Giuseppe; De Michelis, Cesare D.; Marchesani, Pietro. D'Annunzio nelle culture dei paesi slavi] | 147–149
Seidl, Ivan
PDF
The first World War in fiction : a collectlon of crltical essays | 149–151
Suchomel, Milan
PDF
[Mikulášek, Miroslav. Socialistická revoluce a sovětská literatura] | 152–155
Žák, Michal
PDF
Z nových polských prací o slovanských literaturách | 155–158
Pelikán, Jarmil
PDF
[Ivanović, Radomir. Makedonski pisci i dela] | 158–160
Dorovský, Ivan
PDF
Zprávy
Title Document
Zemřela Marie Koutná-Ondroušková | [161]–162
Mandát, Jaroslav
PDF
Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV r. 1979 | 162–163
Válek, Vlastimil
PDF