D33

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1986
Volume: 35
Issue: D33
Publication year
1987
Stati
Title Document
Literatura životní pravdy : ideově estetická koncepce a principy literatury socialistického realismu | [7]–27
Mikulášek, Miroslav
PDF
B твopчecкoй лaбopaтopии B. Шyкшинa | 29–44
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Poémy I.S. Turgeněva | 45–53
Kšicová, Danuše
PDF
Filozoficko-estetická koncepce osobnosti v díle Leonida Nikolajeviče Andrejeva | 55–62
Dohnal, Josef
PDF
Nepravý Dionýsos : mezi literaturou a mytologií : prof. Milanu Kopeckému k šedesátinám | 63–72
Suchomel, Milan
PDF
Ze života hmyzu | 73–78
Všetička, František
PDF
Rodokmen české poezie let 1970-1984 : pokus o identifikaci poetické orientace autorů střední a mladé básnické generace | 79–88
Pavelka, Jiří
PDF
Písně nové Jána Silvána : prof. Milanovi Kopeckému k 60. narodeninám | 89–98
Minárik, Jozef
PDF
Recepce díla Mihaila Laliće v Československu | 99–105
Dorovský, Ivan
PDF
K pohádkovým látkám v moderním dramatu | 107–111
Munzar, Jiří
PDF
Rozhledy
Title Document
Problémy "Nového Jungmanna" | 113–117
Kopecký, Milan
PDF
Jubilea
Title Document
O Stanislavu Součkovi | 119–125
Smetana, Robert
PDF
Vzpomínka na S.G. Vilinského | 125–126
Mandát, Jaroslav
PDF
Ve službách paměti národa : k osmdesátým narozeninám D.S. Lichačova | 127–129
Jelínková, Jana
PDF
Recenze
Title Document
[de Voraigne, Jakub. Legenda aurea] | 131–132
Kopecký, Milan
PDF
Zbav mě mé tesknosti | 132–134
Pešta, Pavel
PDF
[Kamarýt, Josef Vlastimil. Komu pěji] | 134–135
Palas, Karel
PDF
[Моторный, В.А. Страницы чешской Ленинианы] | 135–136
Binová, Galina Pavlovna
PDF
[Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury] | 136–138
Kudělka, Viktor
PDF
Tekst : semantika i struktura | 138–140
Pospíšil, Ivo
PDF
Wegbereiter der deutsch-slawischen Wechselseitigkeit | 140–141
Pražák, Richard
PDF
[Baumann, Winfried. Der Widerspenstigen Zähmung] | 141–143
Pospíšil, Ivo
PDF
[Kšicová, Danuše. Poéma za romantismu a novoromantismu : české paralely] | 143–145
Pešta, Pavel
PDF
[Budanova, N.F. Roman I.S. Turgeněva [i.e. Turgeneva] "Nov'" i revoljucionnoje narodničestvo 1870-ch godov] | 145–146
Dohnal, Josef
PDF
[Zahrádka, M; Žváček, D.; Mikulášek, M. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama] | 146–148
Binová, Galina Pavlovna
PDF
[Kolbuszewski, Jacek. Tatry w literaturze polskiej 1805-1939] | 148–[150]
Pelikán, Jarmil
PDF
[Miladinova, Brata. Ljudske pesmi v slovenskem prevodu Štefana Kociančiča] | [150]
Dorovský, Ivan
PDF
Obdobje ekspresionizma v slovenskom jeziku, književnosti in kulturi | 151
Dorovský, Ivan
PDF
[Jaćoski [i.e. Jaќoski], Voislav. Folklorot vo makedonskata drama] | 151–152
Dorovský, Ivan
PDF
[Ristovski, Blaže. Kočo Racin] | 152–153
Dorovský, Ivan
PDF
Monografie o meziválečné řecké poezii | 153–155
Dorovský, Ivan
PDF