1

Title: Studia historica Brunensia
Year: 2022
Volume: 69
Issue: 1
Publication year
2022
ISSN
1803-7429 (print)
2336-4513 (online)
Department FF MU
Title Document
S iluzí za novým životem : agitace pro vystěhovalectví do USA v habsburské monarchii | 5–21
Boček, Martin
PDF
Title Document
"Já chci staré věci zachovat a zařídím museum v domě..." : domovy Libuše Bráfové jako místa osobní a národní paměti | 23–56
Máša, Pavel
PDF
Title Document
Konštrukcia slovenskej identity v komunite reemigrantov z Bukoviny do ČSR | 57–68
Richtáriková, Tereza
PDF
Title Document
Obraz domova v denících čs. legionářů | 69–96
Varaďa, Ondřej
PDF
Title Document
"...tá snaha za vždy väčšou dokonalosťou – to je naše šťastie." : Dohnányho vízia Slovenska (1920) ako príklad modernej utópie | 97–112
Pavlovkinová, Blažena
PDF
Title Document
Hledání ztraceného domova : emigrantka Hélène Iswolsky a její kritika "sovětského humanismu" | 113–132
Foletti, Karolina
PDF
Title Document
Franco-Belgian comic books/bandes dessinées in the 20th century and how they depict the ideal of a happy home | 133–153
Eichberger, Vanja
PDF
Title Document
Door-to-door agitation : home as a political tool in the Stalinist Budapest (1948–1953) | 155–174
Huhák, Heléna
PDF
Title Document
Care at home : voluntary care in the lives of those who provide and need help in three (post)socialist states | 175–194
Hachmeister, Maren
PDF
Title Document
Home is where the people rules! : the idea of socialist Heimat and its emotional regime in the GDR | 195–212
Schütz, Johannes
PDF
Title Document
Dvojí pojetí národní identity : Erazim Kohák a Pavel Tigrid | 213–232
Jenšíková, Tereza
PDF
Title Document
Recepce ideje státu jako šťastného domova v náboženských obcích Církve československé v Brně v letech 1948–1960 | 233–253
Marša, Jakub
PDF
Title Document
Protifrancouzský diskurz v Československu v 60. letech 20. století | 255–267
Hromek, Martin
PDF
Title Document
Na počátku byl domov : fenomén domova jako inspirační zdroj jednání některých členů Opus bonum | 269–282
Bakeš, Ondřej
PDF