1-2

Title: Studia historica Brunensia
Year: 2013
Volume: 60
Issue: 1-2
Publication year
2015
ISSN
1803-7429 (print)
2336-4513 (online)
ISBN
978-80-210-7685-3
Department FF MU
Title Document
Vladimír Vašků octogenarius | [3]–6
PDF
Title Document
Poděkování studentů | [7]–10
Gablerová, Alice
PDF
Title Document
Svatováclavská úcta v říši před r. 1200 : poznámky k nejstaršímu rukopisnému dochování Crescente fide (Bav.) | [11]–23
Kalhous, David
PDF
Title Document
Glosy a jejich role při odhalování nejstarší vrstvy břevnovského skriptoria | [25]–39
Havel, Dalibor
PDF
Title Document
Litterae ad beneficia ecclesiastica : sonda do fungování biskupské kanceláře na konci 13. století | [41]–63
Führer, Lukáš
PDF
Title Document
Pravidla výkladu legislativních zkratek a vybraných gramatických jevů v římskoprávním oddílu Příručky práva městského Jana z Gelnhausenu | [65]–76
Šmídová-Malárová, Lenka
PDF
Title Document
Thomae Cisterciensis – In Cantica canticorum commentarii, Libri quinque | [77]–91
Dospiva, David
PDF
Title Document
Mírotvorné působení ruské církve ve 14. století | [93]–100
Boček, Pavel
PDF
Title Document
Bzenec jako sídlo moravského markraběte Prokopa | [101]–108
Vítová, Jana
PDF
Title Document
Neznámá konfraternitní listina třeboňské kanonie (1416) z archivu v Klosterneuburgu | [109]–113
Krafl, Pavel
PDF
Title Document
Falzum zástavní listiny Zikmunda Lucemburského pro Václava Sekáče z Újezdce z 2. ledna 1421 | [115]–133
Bárta, Stanislav
PDF
Title Document
Veletinská listina z roku 1447 | [135]–141
Hlaváček, Ivan
PDF
Title Document
K nápisům na klenbě chóru kostela svaté Barbory v Kutné Hoře | [143]–156
Krmíčková, Helena
PDF
Title Document
Filigrány dochované v nejstarších městských knihách Boskovic a Letovic z let 1484–1761 | [157]–176
Musilová, Ivana
PDF
Title Document
Intuice jako předpoklad aktivity papežských nunciů ve střední Evropě : příklady Germanica Malaspiny a Antonia Caetaniho z přelomu 16. a 17. století. | [177]–187
Černušák, Tomáš
PDF
Title Document
Legitimační pasy pro soukromé posly | [189]–199
Sviták, Zbyněk
PDF
Title Document
K vývoji patrimoniální správy na velehradském panství | [201]–211
Čoupek, Lukáš
PDF
Title Document
Pečatenie v novovekých hodnoverných miestach na príklade Spišskej a Nitrianskej kapituly | [213]–228
Glejtek, Miroslav
PDF
Title Document
Nobilitovaný městský písař a jeho společenská prestiž | [229]–239
Jordánková, Hana; Sulitková, Ludmila
PDF
Title Document
Pozůstalost archiváře Theodora Rosenthala | [241]–250
Kahuda, Jan
PDF
Title Document
Úřední praxe biskupské konzistorní kanceláře v Českých Budějovicích na přelomu 18. a 19. století při potvrzování a ověřování dokumentů | [251]–261
Martínková, Lenka
PDF
Title Document
František Vilém Horký - badatel a regionální historik přelomu 18. a 19. století | [263]–271
Němečková, Věra
PDF
Title Document
Prameny pro rekonstrukci knihovních fondů klášterů cisterciáckého řádu na Moravě | [273]–279
Pavelková, Jindra
PDF
Title Document
Vrácená tovární oprávnění z konce 18. a první poloviny 19. století jako dokumenty z hlediska novověké diplomatiky | [281]–296
Smutný, Bohumír
PDF
Title Document
Vyšetřování před rokem 1850 ve světle případu zabití Matouše Tlacha z Kobylí | [297]–307
Jurkovič, Ladislav
PDF
Title Document
Lokální dráha Rájec nad Svitavou – Sloup – Molenburk, aneb O zapomenutém projektu | [309]–333
Sychra, Petr
PDF
Title Document
"Mein Schüler Hrubý" : drobnost k odborným počátkům pozdějšího brněnského profesora | [335]–338
Pátková, Hana
PDF
Title Document
Moravští advokáti za první světové války | [339]–352
Malíř, Jiří
PDF
Title Document
Zaniklé historické právní normy a současnost | [353]–362
Štarha, Ivan
PDF