Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury

Title: Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury
Author: Nosková, Jana
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity
Year of publication
2007
Extent
227 s.
Series
  • Etnologické studie; 2
ISBN
9788025400951
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 529049
Description
  • Autorka se ve své disertační práci věnuje reemigraci, usídlování a následné adaptaci a integraci volyňských Čechů, reemigrantů po 2. světové válce. Téma zpracovává pomocí kvalitativních metod (biografická metoda, metoda orální historie), pozornost věnuje též analýze literatury volyňských Čechů a odborné literatury o volyňských Češích. Na základě interpretace získaných materiálů se zabývá otázkami souvisejícími s vytvářením kolektivní paměti a identity vybrané skupiny obyvatelstva (volyňských Čechů) a vlivu těchto skutečností na její integraci do poválečné české společnosti.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1. | Úvod | [7]–13
Nosková, Jana
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Teoreticko-metodologická část | [15]–46
Nosková, Jana
PDF
hidden-section Terénní výzkum
Chapter number Title Custom text
3. | Terénní výzkum | [47]–70
Nosková, Jana
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Reemigrace volyňských Čechů | [71]–98
Nosková, Jana
PDF
Chapter number Title Custom text
5. | Usídlování, adaptace a integrace volyňských Čechů | [99]–128
Nosková, Jana
PDF
Chapter number Title Custom text
6. | Reemigrace, usídlování a "asimilace" v zrcadle Věrné stráže | [129]–142
Nosková, Jana
PDF
Chapter number Title Custom text
7. | Volyňští Češi a jejich literatura | [143]–155
Nosková, Jana
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
8. | Závěr | [157]–168
Nosková, Jana
PDF
hidden-section Přílohy
Chapter number Title Custom text
9. | Přílohy | [169]–188
Nosková, Jana
PDF
Chapter number Title Custom text
10. | Seznam použité a citované literatury | [189]–200
Nosková, Jana
PDF
Chapter number Title Custom text
11. | Resumé : Remigration und Ansiedlung der Wolhynientschechen in Interpretationen der Aktuere und der Fachliteratur | [201]–224
Nosková, Jana
PDF
Chapter number Title Custom text
Inhalt der Dissertation | 225–226
Nosková, Jana
PDF